Статті

Співпраця Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова з інститутом післядипломної педагогічної освіти з підвищення професійного рівня педагогічної громадськості області

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 3565

 Волос Ольга Василівна, старший викладач кафедри суспільствознавчої освіти Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти

 
 

У Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» бібліотека визначена як «соціальний інститут», що забезпечує актуальність і загальнодоступність документно-інформаційних ресурсів, що містять і зберігають знання, набуті в процесі розвитку людства, сприяють піднесенню інтелек¬туального та культурного потенціалу суспільства.

 

Тому важливе місце у формуванні особистості кваліфікованого фахівця, повноцінного члена суспільства посідає бібліотека. Якщо проаналізувати ознаки поняття «формування особистості», то основна роль тут належить діяльності та спілкуванню, коли людина, взаємодіючи з соціальним оточенням, досягає певного рівня свідомості, здатності до пере¬творювальної діяльності. Саме тоді вона стає особистістю.

 Бібліотека як соціальний інститут здійснює:

           всебічне інформаційне забезпечення культурно-освітньої та виховної сфери;

           оперативно реагує на зміни в запитах фахівців;

           допомагає у вивченні і розширенні знань з різних предметів;

           організовує змістовне дозвілля.

 Останнім часом у бібліотечну справу все активніше проникають такі поняття, як «вільний час», «дозвілля», «мультимедійні засоби». Бібліотеки широко застосовують різноманітні форми дозвіллєвої діяльності.

 Дозвіллєва діяльність людини може мати соціально корисний, нейтральний або асоціальний характер. Невміле або неорганізоване використання людиною свого дозвілля призводить до різноманітних проблем: асоціальної поведінки, відсутності вільного часу, перешкоджає самореалізації та саморозвитку особистості.

 Зарубіжні вчені вважають, що дозвіллєва діяльність є основою для творчої самореалізації кожної особистості впродовж усього її життя .

 Дозвілля на сучасному етапі розглядається як сфера пошуку сенсу життя, середовище особистісного самоствердження та саморозвитку, як категорія, що визначає задоволення людей життям і спрямована на задоволення творчих потреб особистості. Тому від ефективності вирішення дозвілля залежить й результативність міжкультурно-комунікаційної політики в цілому.

 Характерною особливістю Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова є те, що вона знаходиться в постійному пошуку нових форм роботи з читачами й виконує не тільки традиційні функції, створюючи умови для спілкування читачів, організації їхньої роботи з джерелами інформації.

 Серед форм роботи бібліотеки особливо слід виділити таку форму як Дні фахівця, до проведення яких задіяні практично всі відділи.

 Відділом науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями для керівників шкіл було організовано День фахівця за темою «Освіта крізь призму століть». До уваги слухачів були запропоновані огляди літератури ХІХ – початку ХХ століття з педагогіки. Учасники заходу ознайомилися з першими та прижиттєвими виданнями праць видатних вітчизняних і зарубіжних педагогів з фонду обласної бібліотеки. Окрім того, співробітники відділу надали корисну інформацію про шкільні підручники минулих століть. Цікавою була інформація працівників відділу про життя та діяльність відомих педагогів та професійні журнали з фонду рідкісних і цінних видань. Для вчителів української мови та літератури проведено захід «Неповторні генії українського народу», присвячений творчості видатних українських письменників Лесі Українки та Івана Франка, ювілей яких відзначається у поточному році. Запропонований огляд прижиттєвих та перших видань письменників дозволив вчителям глибше ознайомитися з творчістю видатних постатей української культури.

 Відділом документів з гуманітарних наук для вчителів історії було проведено День фахівця «Іван Мазепа: зрадник чи герой» –. Співробітники бібліотеки познайомили вчителів з виставкою літератури про одну із драматичніших і найзагадковіших постатей в історії України. Слухачі мали можливість переглянути документальний фільм, присвячений І. Мазепі. Для вчителів початкових класів День фахівця був проведений за темою «Майстерність вчителя – запорука якісної освіти». Під час заходу вчителі ознайомилися з Інтернет-ресурсами про сучасні вимоги до педагогічної майстерності, з новими інноваційними педагогічними технологіями, різноманітними напрямками навчання та виховання учнів початкових класів, новими дослідженнями у педагогічній галузі.

 Відділом документів з питань культури і мистецтв для вчителів світової художньої культури було запропоновано обговорення проблеми впровадження новітніх технологій у викладанні предмету «Світова художня культура», а також огляд книжково-ілюстративних виставок «Українське сакральне мистецтво», «Театральні елементи в традиційній українській обрядовості», «Мистецький авангард як засіб зазирнути у таємниці світу».

 Відділом документів іноземними мовами для вчителів англійської мови у рамках Дня фахівця на обговорення була винесена тема «Опрацювання новинок – важлива складова вдосконалення професійних навичок та саморозвитку вчителя іноземної мови» та огляд виставки «Оригінальні видання з методики викладання англійської мови» (з колекції інформаційного центру «Вікно в Америку»).

 Практично всі педагоги області відзначають таку форму роботи бібліотеки, як Дні краєзнавчої книги, що дозволяє їм постійно збагачувати свої знання з питань краєзнавства.

 Серед заходів, проведених відділом документів і наукових досліджень з питань краєзнавства, слід відзначити презентацію історико-довідкової літератури, виданої до 70-річчя Миколаївської області «Миколаївський регіон – портрет у просторі і часі».

 До 220-річчя з дня заснування міста Миколаєва педагоги та учні шкіл ознайомилися з інформаційними ресурсами відділу, друкованими і електронними виданнями про область та місто Миколаїв, що були представлені на виставці «Город белых акаций и черных ночей», переглянули відеофільми і фотослайди про історичне минуле та сучасне Миколаївського регіону.

 Цікавою для слухачів наших курсів була презентація альбому-антології А. Антонюка і Д. Креміня «Лампада над Синюхою», що визвала жваве обговорення творчості наших видатних земляків.

 Проведення бібліотекою масових заходів сприяє вихованню у відвідувачів якісно нових ціннісних орієнтацій і пріоритетів, позитивно впливає на становлення особистості.

 Серед таких заходів хотілось би відзначити науково-практичну конференцію «Чорна дата в історії України», приурочену до Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій, що була проведена відділом документів з гуманітарних наук.

 Пізнавальною була зустріч з дослідником історії Миколаївщини, письменником, доктором філософських наук Віктором Олексійовичем Жадьком, який презентував свій роман-пошук «Микола Аркас», виданий в 2008 р. Це спілкування з видатною особистістю було організоване відділом документів і наукових досліджень з питань краєзнавства.

 У форматі «живої книги» у рамках діяльності Центру європейської інформації за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» для слухачів була організована зустріч з українськими письменниками, видавцями, громадськими діячами – братами Віталієм та Дмитром Капрановими, що дозволило нашим слухачам ближче ознайомитися з творчістю цих письменників, поспілкуватися з ними, послухати деякі уривки з їхніх творів.

 З великим задоволенням сприймають наші слухачі літературно-художні заходи, що регулярно проводяться відділом документів з питань культури і мистецтв. Тематика таких заходів різнопланова, але завжди інформаційно цікава. Це вечори «Глядач – твір мистецтва: особливості взаємодії», «Музика життєвої правди», присвячений 165-річчю від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка, «Твори Лесі Українки в музиці, живописі, театральному та кіномистецтві» до 140-річчя з дня народження письменниці, творчі зустрічі з митцями Миколаєва та області під назвою «Чарівний світ квітів у живописі Галини Кір'якової» та ін.

 Доволі давно співпрацює інститут з обласним гендерним центром, що діє при відділі документів з гуманітарних наук. Серед заходів слід відзначити вечір-зустріч «Сила слабких: жінки в історії, політиці, культурі», що був присвячений феномену сучасної жінки, презентацію офіційних та інформаційних ресурсів «Інтеграція у світовий гендерний простір» та багато інших.

 Культурно-просвітницька робота обласної універсальної наукової бібліотеки – це не тільки кількість проведених заходів, а й спосіб донести книгу до читача, спосіб життя колективу за певними законами, традиціями. Входження особистості педагога до такої системи сприяє її розвитку й вихованню високих моральних якостей, почуття гуманізму, орієнтації на українську культуру, мову, національно-патріотичні традиції.

 

Волос О. В. Співпраця Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова з інститутом післядипломної педагогічної освіти з підвищення професійного рівня педагогічної громадськості області //Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова: історія розвитку, ресурсний потенціал, соціальне партнерство : матеріали наук.-практ. конф., 11 листоп. 2011 р. / Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гмирьова ; упоряд. Л. Л. Сидоренко ; ред. : Т. С. Астапенко, Л. М. Голубенко . – Миколаїв, 2012 . – С.26-29.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi