Календар

<< < грудня 2017 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
178
183
3237
7220
661004

Зараз на сайті

На сайті 193 гостей та немає учасниківПамятная книжка Херсонской губернии на 1914 год. (стр. 1-270)

Рейтинг користувача:  / 0

 

Переглянути для ознайомлення книгу:

 Памятная книжка Херсонской губернии на 1914 год. (стр. 1-270)

 

Памятная книжка Херсонской губернии на 1913 год.

Рейтинг користувача:  / 0

 

Переглянути для ознайомлення книгу:

 Памятная книжка Херсонской губернии на 1913 год.

 

Памятная книжка Херсонской губернии на 1901 год.

Рейтинг користувача:  / 0

 

Переглянути для ознайомлення книгу:

 Памятная книжка Херсонской губернии на 1901 год.

 

Памятная книжка Херсонской губернии на 1911 год (стр. 183-309).

Рейтинг користувача:  / 0

 

Переглянути для ознайомлення книгу:

 Памятная книжка Херсонской губернии на 1911 год (стр. 183-309).

 

Памятная книжка Херсонской губернии на 1911 год (стр. 1-182).

Рейтинг користувача:  / 0

 

Переглянути для ознайомлення книгу:

 Памятная книжка Херсонской губернии на 1911 год (стр. 1-182).

 

Микола Миколайович Аркас: життя, творчість, діяльність. Зміст.

Рейтинг користувача:  / 0

 


 

ЗМІСТ

 

ЗОРЯ ІЗ КОБЗАРЕВОГО СУЗІР‘Я. Кілька вступних зауваг до монографії Д.Д.Креміня.

 

 

     5

ВІД АВТОРА.

 

     9

РОЗДІЛ I

 

    

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ, ТВОРЧОСТІ І ДІЯЛЬНОСТІ М.М.АРКАСА: ОГЛЯД СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ СПАДЩИНИ.

 

 

    17

   

РОЗДІЛ II

 

ЖИТТЕВИЙ ШЛЯХ МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА АРКАСА

 

§1.Терниста земна дорога – у безсмертя...

§2. Епістолярнийспадок

 

  

 

 

   35

   54

 

РОЗДІЛ III

 

МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ

 

§1. Опера “Катерина” М.М.Аркасавидатний твір українського національного музично-театрального мистецтва

§2. “Катерина” у світовій оперній класиці

 

 

 

 

 

 

   67

   78

 

РОЗДІЛ IV

 

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА М.М.АРКАСА

 

§1.Визначна пам‘ятка вітчизняної історіографії – перша україномовна, узагальнююча, популярна книга “Історія України-Русі”

§2. Доба українського козацтва та Запорозької Січі як одна з провідних складових Аркасової історичної творчості

§3. Українська національна ідея та культура в “Історії України-Русі”

§4. Освітньо-виховний та педагогічний ідеал М.М.Аркаса

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     86

 

   106

 

   116

   126

 

РОЗДІЛ V

 

ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ М.М.АРКАСА

 

§1. Поетичні твори

§2.Ненадрукована за життя М.М.Аркаса поема “Гетьман Пилип Орлик” та його фольклорно-етнографічні вправи

 

 

 

 

 

   138

 

   145

 

РОЗДІЛ VI

 

М.М.АРКАС ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА “ПРОСВІТА”

 

§1.Про передісторію виникнення ТоваристваПросвіта” у Миколаєві

§2.М.М.Аркас як фундатор і перший голова Миколаївськой “Просвіти”

§3.Відродження сучасного Миколаївського обласного відділення Всеукраїнського ТоваристваПросвіта” імені Т.Шевченка

 

 

 

 

 

  

 

   151

 

   159

 

 

   179

ПІСЛЯМОВА

 

   190

ДОДАТКИ

   209

 

Микола Миколайович Аркас: життя, творчість, діяльність. Додатки.

Рейтинг користувача:  / 0

 

 

ВІДБИТКИ З ДОКУМЕНТІВ

 

ІЗ ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, СТАТТЯ З “МИКОЛАЇВСЬКОЇ ГАЗЕТИ” ЗА 15 БЕРЕЗНЯ 1909 РОКУ, ФОТОІЛЮСТРАЦІЇ ЗІ ВСТУПНОГО СЛОВА В.Г. САРБЕЯ ДО “ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСІ” М.М.АРКАСА (1991 р.), З “РОДИННОЇ ХРОНІКИ” М.М.АРКАСА-МОЛОДШОГО (ОНУКА), ФОТОІЛЮСТРАЦІЇ О.В.НІКОЛЕНКА ТА А.В.КУЗЬМИНА, ОКРЕМІ ПОЕЗІЇ М.М.АРКАСА-МОЛОДШОГО (ОНУКА).

 

 


 

ОДНЕ З ПЕРШИХ ГАЗЕТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У м. МИКОЛАЄВІ ПРО ПЕРЕДЧАСНУ КОНЧИНУ МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА АРКАСА

 

 

ДНЕВНИКЪ

 

Н.Н.АРКАСЪ. Третьяго дня скоропостижно скончался почетный мировой судья, гласный думы и видный общественный дъятель ст. сов. Н.Н.Аркасъ.

Покойный происходилъ изъ дворянъ Херсонской губ. и принадлежалъ къ аристократической семьъ, въ свое время изаестнаго боевого офицера и впослъдствіи главного командира Чернаморскаго флота и портовъ Чернаго моря генералъ-адъютанта, адмирала Н.А.Аркаса. Первоначальное свое образованіе Н.Н. получилъ въ одесской гимназіи и затъмъ, окончивъ Новоросійскій университетъ, поступылъ на службу по морскому министерству и состоялъ въ должности адъютанта при покойномъ своем отцъ, а послъ смерти послъдняго,при вице-адмиралъ Манганари. Вскоръ, однако, покойный покинулъ эту должность и, причислившись къ морскому ведомству, долгое время состоялъ чиновникомъ особыхъ поручений, а съ 1892 г. поступилъ въ должность почетнаго мирового судєи, въ каковой и состоялъ до послъдних дней своей жизни. Изъ знаковъ отличія Н.Н.Аркасъ имълъ ордена св. Анны и Станислава 3 ст., медали: въ память турецкой войны и царствованія Александра III. По выборамъ покойный состоялъ въ теченіи 18 лътъ командиромъ мъстнаго ръчнаого яхтъ-клуба (заснованого 12 серпня 1887 року – В.Ш.), гласнымъ думы и др.

Покойный, какъ передаютъ его близкіе, долгое время страдалъ склерозомъ, но болъзнь свою тщательно скрывалъ. Въ злополучный день Н.Н. по обыкновенію занимался въ своемъ кабинетъ и жаловался на легкое недомоганіе. Въ 11 часовъ утра говорилъ своему сыну о боли въ груди. Ему предлагали послать за врачемъ, но онъ отказался. Въ 12 ч. съ нимъ сдълался первый припадокъ, который повторялся затемъ нъсколько разъ, а  въ 2 ч. онъ скончался на 56 году жизни.

Въ лицъ Н.Н.Аркаса мъстное общество потеряло полезнаго дъятеля и благотворителя.

Кромъ своихъ различныхъ многосложныхъ обязанностей Н.Н.Аркасъ занимался литературой и особенно украинской. Въ прошломъ году имъ былъ изданъ большой его трудъ на украинскомъ языкъ «История Украины-Руси», который въ теченіи года разошелся первымъ изданіемъ среди любителей Малороссіи и въ этомъ году предполагалось второе изданіе. Шевченковская «Катерина» была имъ превращена въ оперу, которая шла во всъхъ крупныхъ городахъ Россіи, а въ тоже время въ Николаевъ и въ последний разъ – двъ недели тому назадъ. Его перу пренадлежитъ также нъсколько романсовъ. Последним дътищем Н.Н.Аркаса было учрежденіе въ Николаевъ общества «Просвіта», которымъ онъ живо интересовался и развивалъ его.

Послъ покойнаго остались ръдкая украинская библіотека, коллекція дорогихъ картинъ и портретовъ.

Вчера, въ 6 час. вечера, въ домъ у гроба покойнаго была совершена панихида, на которой присутствовали г.Николаевскій градоначальникъ В.М.Зацаренный съ супругою, много друзей и знакомых почившаго Н.Н.Аркаса. Панихида была совершена въ соборе настоятелемъ Адмиралтейского собора о. Доримедондомъ Твердымъ; пъли хоры Черноморскаго флота и «Просвіты». Среди многочисленныхъ вънков, возложенных на гробъ покойнаго, были отъ мъстнаго и одесскаго Чернаморскаго яхтъ-клубов и командора последняго – барона Масса, общества «Просвіта» и редакціи кіевской газеты «Рада».

 

 

 

.. По случаю смерти Н.Н.Аркаса, состоявшаго командором Николаевскаго ръчного яхтъ-клуба, общее собраніе членовъ послъдняго, назначенное на сегодня, переносится на воскресенье, 22 марта.

 

 

 

Николаевская газета. –

1909. – 15 березня

(за ст.ст.).

 

 


 

 

ОКРЕМІ ПОЕЗІЇ МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА АРКАСА-МОЛОДШОГО (ОНУКА)

 

НАД УКРАЇНОЮ

 В безменно-темному просторі,

Де вітер спить, дрімають зорі.

У північ тихо місяць плив

Та вниз задумано глядів.

І бачив тло степове скрізь,

Тернів кудлатих мутну слизь

І, срібним мерехтом облитий,

Рік широкої тор битий...

Над Диким полем місяць плив

І вниз задумано глядів...

28.V.1931 р.

Ржевніце.

 

 

УТЕЧА

Лишивши всі думки свої

На опустошеній Вкраїні,

Через степовища глухі

В тряській розхлябаній берлині

Мазепа їхав мовчазний;

А поруч з ним блідий, сулений

Карло, спеленутий в пов‘язки,

Від болі морщачись, лежав

І неспокійно із каляски

Лани степові оглядав...

8. VI.1931 р.

Ржевіце.

З “Родинної хроніки”. – С.44,41.
 

Vyzer O. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   МОУНБ ім.О. Гмирьова. Всі права застережено