Створення персонажів: від головних героїв до другорядних

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 759

У кожному літературному творі, будь це казка, роман чи оповідання, є персонажі, завдяки яким читач розкриває світ, прихований автором на сторінках своїх книг. Вони можуть бути сміливими, красивими, творити добро або навпаки – мати негативні риси характеру та робити погані вчинки.

Як створювати характерні персонажі, розповіла письменниця, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України Віра Іванівна Марущак під час майстер-класу «Створення персонажів: від головних героїв до другорядних»,  що відбувся 3 травня у рамках роботи студії письменницької майстерності «Мистецтво слова».

Учасники не тільки уважно слухали  поради визнаного майстра, а й самі спробували сили у створенні літературного образу. Майбутні письменники продемонстрували широту своєї уяви та здатність чітко висловлювати свої думки на папері.

Вікторина «Впізнай героя» надала можливість усім присутнім перевірити свої знання з літератури та згадати героїв всесвітньо відомих літературних творів.  Виставка «Герої, з якими відкривається світ», що складалася з книг, де у назві фігурували імена їхніх персонажів, викликала особливу зацікавленість у всіх, хто в майбутньому бачить себе письменником.

 

 


 


 

 

 

Creating characters: from protagonists to minor characters

 

In every literary composition, it will be it a fairy tale, a novel or a story, there are characters through which the reader discovers the world hidden by the author on the pages of his books. They can be bold, beautiful, make goodness or vice versa - have negative traits of character and do bad deeds.

How to create characteristic characters, told the writer, a head of Mykolaiv regional organization of the National Union of Writers of Ukraine Vira Ivanivna Maruschak during the matser class «Creating characters: from the main ones to minor characters», which  took place on 3rd of May  in the framework of the art literacy studio «Art of the Word».

Participants not only listened to the advice of the recognized master, but themselves tried to force the creation of a literary image. Future writers have demonstrated the breadth of their imagination and the ability to clearly express their thoughts on papers.

During the the Quiz «Recognize the Hero» all visitors check their knowledge of literature and recall the heroes of world-famous literary works. The exhibition «The heroes with whom the world opens», which consisted a lot of books, where the name appeared in the names of their characters, aroused a special interest in everyone who sees himself as a writer in the future.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi