Музика поезії Анни Ахматової

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 225

26 червня відділ документів з питань культури і мистецтв запросив мешканців міста на ретровечір «Музика поезії Анни Ахматової», присвячений 130-річчю від дня народження відомої російської поетеси. Темами обговорення були особливості співвідношення поетичного тексту й музики взагалі та у віршах Анни Ахматової особисто. Поетичним лейтмотивом вечора cтав вірш А. Ахматової «Творчість», де вона саме звук визначила першоджерелом майбутнього твору. Присутні дізналися багато цікавих фактів щодо музичних пристрастей поетеси та про музичні твори, що надихали Ахматову на створення віршів.

Але головне – на зустрічі лунали музичні твори як на вірші Анни Ахматової, так й натхненні її поезією. Родзинкою вечора став незвичайний експеримент: педагог, музикант, поетеса Марина Матвєєва виконала музичні імпровізації на вірші Ахматової, що пролунали у виконанні актриси Театру читця Надії Баликової.

Яркою сторінкою вечора була участь у музичній програмі музикантів з бард-клубу «Бела ворона» – Наталії Сиротюк й Дмитра Данильчука. Наталія виконала пісню композитора А.Рибнікова на вірш «О, жизнь без завтрашнего дня». З цим твором Анни Андріївни пов'язана одна з містичних історій, яких так багато було в житті цієї чудової поетеси. Наталія дуже тонко відчула суть цього вірша і прекрасно передала його настрій.

Потужне, емоційне виконання Дмитром Данильчуком пісень на вірші Анни Ахматової "Мужність" і "Літній сад" дозволило відчути ці вірші зовсім інакше, набагато глибше, ніж просто при читанні цих творів.

Власними враженнями від поезії Ахматової та її творчої долі поділилися журналіст Т.І. Даниленко, журналіст й поет В.Ф. Фальов, кандидат філософських наук, поетеса В.Ф. Мітіна.

Співробітники відділу документів з питань культури і мистецтв звернули увагу на монографії Б. Каца «Анна Ахматова и музыка» та Я. Платека «Верьте музыке», де детально проаналізовані усі питання щодо відношення поетеси до музичної стихії.

 

 


 


 

 

 

 

 

Anna Akhmatova's poetry music

 

 On June 26, the Department of Cultural and Arts Documents invited residents of the city to a retro-theater "Music of Anna Akhmatova's poetry" devoted to the 130th anniversary of the birth of the famous Russian poet. The topics of the discussion were the peculiarities of the relationship between poetic text and music in general and in Anna Akhmatova's poems personally. The attendees learned a lot of interesting facts about the musical passions of the poet and about the musical works that inspired Akhmatova to create her poems.

 But the main thing - at the meeting, music was played on the poems of Anna Akhmatova, and inspired by her poetry. The highlight of the evening was an unusual experiment: a teacher, musician, poet Marina Matveeva performed musical improvisations on Akhmatova's verses performed by the actress of the theatre reader Nadiya Balykova.

 A bright page of the evening was a part of the musical program of musicians from the bard-club "Bela Krohna" - Natalia Syrotyuk and Dmytro Danylchuk. Natalia performed the song of composer A. Rybnikov on the poem "Oh, life without tomorrow". With this work, Anna Andreevna is associated with one of the mystical stories. Natalia felt the essence of this verse very delicately and transmitted it’s mood well.

 Powerful, emotional performance by Dmytro Danylchuk of songs on Anna Akhmatova's verses "Courage" and "Summer Garden" made it possible to feel these verses quite differently, much deeper than just reading these works.

 The journalist T. I. Danylenko, journalist and poet V.F. Falov, candidate of philosophical sciences, poet V.F. Mitina shared their own impressions of Akhmatova's poetry and her creative destiny.

 The staff of the Department of Cultural and Arts Documents drew attention to B. Katsa monograph "Anna Akhmatova and music" and Ya. Plateka "Believe in music", where all questions concerning the attitude of the poet to the musical element are analyzed in detail.