«Бібліотека: нові концепції та сервіси»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 786

24-25 жовтня заступниця директора бібліотеки Трегуб Л.М. взяла участь у міжнародному семінарі «Бібліотека: нові концепції та сервіси», що був проведений за сприяння Данського Культурного Інституту у партнерстві з Українською бібліотечною асоціацією на базі центральної бібліотеки ЦБС Деснянського району м. Києва.

Своїм досвідом з працівниками українських публічних і шкільних бібліотек ділилися колеги з Данії та Польщі – експерти з питань стратегічного розвитку та нових концептів бібліотек, новацій у бібліотечних приміщеннях і актуальних бібліотечних сервісів. Під час професійного спілкування обговорювалися питання щодо того, як бібліотеки змінюються у час глобалізації та цифровізації, які нові концепти та послуги вони пропонують користувачам. Було розглянуто Данську модель «чотирьох просторів» сучасної бібліотеки як інструмент змін та визначено роль центральних бібліотек у трансформаційних процесах. Особливий інтерес учасників семінару викликали нові концепції в архітектурі та дизайні бібліотек, що запропонували зарубіжні колеги. Результатом активної практичної роботи у групах були знайдені ідеї нових бібліотечних продуктів і послуг для користувачів, що можуть й мають надавати сучасні бібліотеки.

 

 

 

"Library: New Concepts and Services"

 

 October 24-25 Deputy Director of the Library Tregub L.M. participated in the international seminar "Library: New Concepts and Services", which was held with the assistance of the Danish Cultural Institute in partnership with the Ukrainian Library Association at the Central Library of the Desnyanskiy district central library in Kyiv.

Colleagues from Denmark and Poland - experts on strategic development and new concepts of libraries, innovations in library facilities and up-to-date library services, shared their experience with the staff of Ukrainian public and school libraries. In professional communication, questions were discussed about how libraries are changing in the course of globalization and digitalization, what new concepts and services are they offering to users. The Danish model of the four spaces of the modern library was considered as a tool for change, and the role of central libraries in transformation processes was identified. The participants of the seminar were particularly interested in the new concepts in library architecture and design, as well as the design of library services and marketing offered by foreign colleagues. As a result of the active practical work in groups, ideas were found for new library services that modern libraries can and should provide.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi