Як скласти іспит на арбітражного керуючого? Консультує начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 816

Міністерством юстиції наказом від 13.08.2019 № 2535/5 «Про затвердження Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого» затверджено новий Порядок складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих проводитиме іспит шляхом проходження особами автоматизованого анонімного тестування відповідно до переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, визначеного Міністерством юстиції.

Перелік питань автоматизованого анонімного тестування (тестові питання та завдання) для іспиту розробить структурний підрозділ Мінвстерства юстиції, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства, та затвердить Кваліфікаційна комісія.

Структурний підрозділ Міністерства юстиції розробить тестові питання та завдання державною мовою з дотриманням умов конфіденційності.

Актуальність тестових питань і завдань моніторитиметься постійно. Якщо правові норми, на яких ґрунтуються тестові питання та завдання, втратять чинність або їх буде змінено, не пізніше ніж за місяць до початку іспиту тестові завдання приводяться в актуальний стан.

Кваліфікаційна комісія сформує та затвердить графік проведення іспитів із зазначенням дат і часу їх складання. Його розмістять на офіційному веб-сайті Мін'юсту.

Інформацію про осіб, допущених до складання іспиту, не пізніше ніж за 1 день до його проведення розмістять на офіційному веб-сайті Мін'юсту. Ця інформація має містити П. І. Б. осіб, які отримали допуск до складання іспиту, дату, час, місце його проведення.

До складання іспиту допускаються особи, які є громадянами України; дієздатні; мають вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня; не мають судимості; здатні виконувати обов'язки арбітражного керуючого за станом здоров'я; не мають заборони обіймати керівні посади; мають загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років або не менше 1 року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах; пройшли навчання і стажування протягом 6 місяців у порядку, встановленому Мін'юстом; вільно володіють державною мовою.

Особа має подати до Кваліфікаційній комісії такі документи:

- заяву про допуск до складання кваліфікаційного іспиту;

- копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, які містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце реєстрації проживання/перебування (або копії паспорта громадянина України у формі картки (ID) та довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи);

- копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;

- довідку про відсутність судимості;

- копію трудової книжки;

- оригінал довідки про проходження медичного огляду;

- копію сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами;

- оригінал відгуку про проходження стажування;

- копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- дві фотокартки розміром 40 х 30 мм.

Копії документів, які додаються до заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, засвідчуються особистим підписом особи.

Для складання іспиту використовується електронна система для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Перед початком іспиту особи, допущені до складання, отримують у секретаря Кваліфікаційної комісії на вибір запечатаний конверт з ім'ям входу та відповідним паролем, що необхідні для реєстрації в системі тестування. Другу частину конверта з іменем входу та паролем відріже секретар Кваліфікаційної комісії, особи скріпить її підписом із зазначенням П. І. Б., розкриють її лише після перевірки роботи для ідентифікації особи.

Автоматизоване анонімне тестування складається з трьох частин і проводиться одночасно для всіх осіб, які беруть участь у складанні іспиту. Перша частина екзаменаційного завдання включає 30 тестових питань з дисципліни "Банкрутство", до кожного з яких додаються два варіанти відповіді: "Так" чи "Ні". Друга частина екзаменаційного завдання складається із сімдесяти тестових питань з дисциплін "Банкрутство", "Економіка", "Цивільне законодавство та договірні відносини", "Господарське законодавство", "Господарський процес", "Трудове та пенсійне законодавство", "Виконавче провадження", "Приватизація та оцінка майна", "Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Контроль за господарською діяльністю суб'єктів господарювання та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства". До кожного тестового питання надається перелік із 5 відповідей у формі тверджень. Одне твердження правильне, решта - неправильні.

Кожна правильна відповідь оцінюється системою тестування в 1 бал, неправильна - в 0 балів. На складання іспиту відводиться три години.

Протягом 10-денного строку з дня складання іспиту Кваліфікаційна комісія надішле протокол його проведення до структурного підрозділу Мін'юсту та оголосить шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Міністерства. У повідомленні зазначаються прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, яким за результатами складеного іспиту Кваліфікаційна комісія рекомендує Мін'юсту видати свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, а також прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, які не склали іспит, та кількість отриманих балів кожної особи.

Особа, яка не склала іспит, має право скласти його повторно один раз не раніше ніж через 6 місяців.

Наказ набере чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства (21 жовтня 2019 року), але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi