Ресторанний бізнес: формула успіху

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 986

«Єдиний спосіб досягнути успіху в бізнесі –

любити те, чим ви займаєтесь»

Стів Джобс

 

Гостинність – одне з фундаментальних понять цивілізації – вже давно у розвинутих країнах перетворилася на індустрію, у якій зайнято багато мільйонів професіоналів. Індустрія гостинності орієнтована на споживача, задоволення потреб якого є кінцевим результатом ділової активності підприємства. Одним із вагомих складників індустрії гостинності є ресторанний бізнес.

У всьому цивілізованому світі ресторанне господарство є найбільш розповсюдженим видом малого бізнесу, де використовують найрізноманітніші інструменти: різні види кухонь, високоякісне обладнання, сучасний дизайн та інш.

Як же стати успішним у ресторанному бізнесі, як зберегти конкурентоспроможну організацію?

Вашій увазі пропонуються книги з фонду Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, що будуть цікаві як початківцям ресторанного бізнесу, так і знаним рестораторам.

 

Архіпов, В. В. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. В. Архіпов, В. А. Русавська. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 340 с.

У посібнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів та надана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної її передумови. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування споживачів, які використовуються в закладах ресторанного господарства як повсякденно, так і при проведенні бенкетів та прийомів, здійсненні кейтерінгового обслуговування, створенні умов для розваг і відпочинку.

 

Архипов, В. В. Организация работы сомелье (все о вине в ресторане) : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – 2-е изд. – Киев : Центр. учеб. лит., 2016. – 304 с.

Даний навчальний посібник містить основні відомості в області технології і організації роботи з алкогольними напоями на підприємствах готельно-ресторанного сервісу, зокрема класифікацію алкогольних напоїв в залежності від вихідної сировини, відмінні риси виробництва, зберігання і споживання…Включає інформацію про правила формування винного асортименту та складання карти вин в ресторанах і барах. Докладно розглядаються також техніка і технологія обслуговування гостей.

Архіпов, В. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. В. Архіпов. – 3-тє вид. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 382 с.

Даний навчальний посібник познайомить вас з характеристиками, вимогами та особливостями приготування ресторанної продукції. Основна увага зосереджена на сучасних технологічних процесах готування блюд, напоїв, кулінарних і кондитерських виробів на підприємствах харчування готельних і ресторанних комплексів.

Автори також наводять асортимент страв закордонної кухні, що допоможе в підготовці фахівців менеджерів готельно-ресторанного сервісу поглиблено вивчити питання асортиментів і приготування страв не тільки для вітчизняного споживача, але й для іноземних гостей.

Бєляєва, А. М. Усе про ресторанний бізнес / А. М. Бєляєва ; пер. з рос. О. В. Зав'язкіна. – Донецьк : БАО, 2009. – 543 с.

Автор цієї книжки справжній професіонал, що пройшов сорокарічний шлях у системі громадського харчування від кухаря до керівника обласного рівня. Дане видання допоможе всім, хто вирішив зайнятися ресторанним бізнесом, а також тим, хто бажає опанувати професію офіціанта, бармена. У ній представлено теоретичні основи організації обслуговування в ресторанах і барах: форми обслуговування гостей, підготовка до роботи залу, сервірування столів, способи подачі страв і напоїв, основи роботи офіціанта і бармена.

 

Доценко, В. Ф. Устаткування закладів ресторанного господарства : підручник / В. Ф. Доценко, В. О. Губеня ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Кондор, 2017. – 635 с.

Розглянуто будову та принцип роботи механічного, теплового, холодильного та немеханічного устаткування закладів ресторанного господарства. Наведено наукові основи механічного, теплового та холодильного оброблення харчової сировини. Надано рекомендації щодо технічного оснащення закладів ресторанного господарства. Підручник містить приклади технологічних розрахунків механічного та холодильного устаткування.

Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 308 с.

Посібник розкриває теоретичні основи і практичні рекомендації з управління матеріальними, сервісними, інформаційними та іншими потоками на основі концепцій та принципів логістики у закладах ресторанного господарства.

 

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підруч. для вищ. навч. закл. / за ред.: М. К. Сукача, М. М. Скопеня. – Київ : Ліра-К, 2018. – 763 с.

Підручник дозволить читачеві сформувати достатньо повне уявлення та отримати професійні навички із застосування офісних та спеціалізованих систем і технологій. Автори подають практикум розв’язування задач на платформі офісного та спеціалізованого програмного забезпечення, глобальних дистриб’юторних систем бронювання та систем он-лайн бронювання, а також інших систем в сучасних умовах функціонування підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Кабушкин, Н. И. Управление гостиницами и ресторанами : учеб. пособие для вузов / Н. И. Кабушкин. – Минск : БГЭУ, 2009.  – 416 с.

У даному видані автору узагальнив вітчизняний та зарубіжний досвід управління готелями і ресторанами. Розглядаються основні проблеми ефективного управління готельним підприємством, сутність і особливості керівництва готельним бізнесом, його організаційна структура, функції та методи управління. Приділяється увага таким основоположним питань, як менеджмент персоналу і трудових процесів, особистість менеджера, а також управління якістю в готелях і ресторанах. Управлінські рішення представлені як основний результат роботи менеджера.

Ковешніков, В. С. Організація готельно-ресторанної справи : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, М. П. Мальська, Х. Й. Роглєв. – Київ : Кондор, 2015. – 752 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні питання щодо організації готельного та ресторанного господарства в умовах ринкової економіки. Розкрито методологічні основи організації функціонування готельних підприємств з урахуванням специфіки окремих їх видів. Навчальний посібник містить питання, передбачені стандартом в дисциплінах «Організація готельного господарства», «Готельна справа» для студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм»

Мальська, М. П. Ресторанна справа : технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. Галатяк, Н. М. Ганич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 303 с.

У підручнику висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств ресторанного господарства, організації процесів обслуговування, а також особливості обслуговування туристів. Подано контрольні запитання та завдання для самоконтролю, додатковий і довідковий матеріал з метою кращого опанування студентами знань, навиків та методів покликаних якнайповніше з'ясувати сутність ресторанного господарства у світі і в Україні.

 

Машир, Н. П. Ресторанний сервіс та секрети гостинності : навч. посіб. / Н. П. Машир, А. П. Пасюк. – Вид. 2-е, допов. і випр. –- Київ : Кондор, 2016. – 392 с.

У посібнику велика увага надається ресторанному сервісу, етикету та секретам гостинності у сфері обслуговування, нормам та правилам поведінки за різних етикетних ситуацій.

 

Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – Вид. 2-ге. – Київ : Ліра-К, 2017. – 386 с.

У навчальному посібнику викладена комплексна характеристика організації обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Наведений детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при влаштуванні банкетів, прийомів, а також спеціальні форми обслуговування. Дається характеристика посуду, устаткуванню та білизні, вимоги до виробничих та торгових приміщень. Розглядаються основні види меню, правила подачі холодних і гарячих закусок, страв і напоїв, зокрема лікеро-горілчаних виробів і вин, правила їх підбору і подачі.

 

Нечаюк, Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – 3-тє вид. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 343 с. : іл.

Автори висвітлили основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі. Особливої уваги приділено плануванню, зокрема, таким питанням, як: прогнозування прибутку і рентабельності, сітковому плануванню роботи підприємств сфери гостинності, методам дослідження попиту на послуги і продукцію, визначенню конкурентоздатності. Даний посібник включає приклади вирішення проблемних питань галузевої діяльності, розкриваючи її специфічність і винятковість.

 

Оробейко, Е. С. Организация обслуживания: рестораны и бары : учеб. пособ. / Е. С. Оробейко, Н. Г. Шередер. – Киев : СВАРОГ, 2016. – 320 с.

У посібнику наводяться класифікації ресторанів і барів, питання організації їх роботи, посадові обов'язки та професійна етика працівників, вимоги до виробничих і торгових приміщень. Розглядаються види обладнання, меблі, посуд, інвентар, меню страв і напоїв, техніка безпеки.

 

Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства : навч. посіб. / за заг. ред. Н. О. П'ятницької ; ред. Н. М. Зубар. - Вид. 2-ге перероб. і допов. - Київ : КУТЕП, 2016. - 406 с.

Навчальне видання розкриває теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту. Наведені методики галузевого аналізу, проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, розрахунку обсягів реалізації готельно-ресторанного продукту, забезпечення підприємства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, формування організаційної структури управління, економічного обґрунтування прийнятих рішень.

Ростовський, В. С. За стійкою бару : навч. посіб. / В. С. Ростовський . – Київ : Кондор, 2018. – 409 с.

Книга презентує теми, пов'язані з торговельно-виробничою діяльністю барів: їх структура, асортимент продукції, яка випускається, організація робочого місця бармена, технологія приготування різноманітних напоїв, форми обслуговування відвідувачів тощо. Дана книга надає допомогу щодо підготовки менеджерів у галузі барної діяльності.

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi