Статті

Перегляд художнього фільму «Мігранти»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 354

15 травня у рамках тижня Європи «Європа: єдність у різноманітті» та у рамках підтримки Фестивалю австрійського кіноу Центрі європейської інформації відбувся перегляд художнього фільму «Мігранти» («De Migrantigen»). Організаторами фестивалю виступають Австрійський культурний форум та компанія «Артхаус Трафік». Фестиваль вдячний Райффайзен Банку Аваль, надійному фінансовому партнеру, який вже багато років підтримує українські покази найбільш яскравих і резонансних кіноробіт Австрії.

Стрічка була знята у 2017 р. в Австрії режисером Арманом Т. Ріяхі (Arman T. Riahi) тарозповідає про двох друзів – Бенні і Марка, які народилися і виросли у Відні і прекрасно володіють австрійським варіантом німецької мови. Бенні –актор-початківець, який шукає свої шляхи в шоу-бізнесі, а Марк працює у рекламному бізнесі. Бенні ще не знайшов свій шлях, та й Марк не зміг переконати у правильності своєї рекламної стратегії важливого клієнта, у наслідок чого обидва відчувають гостру потребу у фінансах. Ось чому вони, не змовляючись, негайно включаються у гру: одного разу, допомагаючи батькові Марка (який як сербський іммігрант живе у неблагополучному районі Відня) винести якусь кушетку, вони потрапляють в об’єктив камери телевізійної групи, що знімає гостросоціальну документальну стрічку. Друзі бачать у цьому перст долі – їм здається, що вони зможуть стати знаменитими і вирішити свої фінансові проблеми. Але вже скоро їм же самим стає абсолютно очевидним, що вони явно не круті мешканці нетрів, і для здобуття переконливості кидаються у гущу подій, щоб набратися досвіду.

Глядачі відзначили в «Мігрантах» значну кількість смішних моментів, що одночасно несуть у собі різноманітні соціальні заряди. Також учасники перегляду відмітили, що міграція – це дуже гостра соціальна проблема у світі, оскільки люди переїжджають до інших країн у пошуках кращого життя. Не обійшли вони увагою і питання вимушеної міграції, що, на жаль, є дуже актуальним в Україні, питання адаптації мігрантів до нового життя, а також їхнього сприйняття суспільством тощо.

Наприкінці зустрічі глядачі намагалися знайти відповідь на питання: «Як зробити так, щоб рівень міграції в Україні зменшився?». Дане питання потребує якомога скорішого вирішення, і не тільки в Україні.


 
 

 

Watching the fiction film «De Migrantigen»

 

On May 15th, in the framework of the European Week «Europe: Unity in Diversity» and within the framework of the support of the Austrian Film Festival in the Center for European Information, a feature film «De Migrantigen» was screened. The tape was filmed in Austria in 2017 by Arman T. Riahi.

The film tells about two friends Benny and Mark, who were born and raised in Vienna and have a great command of the Austrian version of the German language. Benny is an actor-novice who is looking for his ways in the show business, and Mark works in advertising business. Benny has not yet found his way, and Mark was not able to convince himself of the correctness of his advertising strategy of an important customer, and as a result, both of them are in dire need of finances. That's why they, without censoring, are immediately involved in the game: one day, helping his father Mark (who, as a Serbian immigrant, lives in a not-fortified region of Vienna), endure some kind of couch, they fall into the camera lens of the television group, which removes the sharply social documentary tape . They see their fate - they seem to be able to become famous and solve their financial problems. But it soon becomes obvious to them that they are clearly not steep slum dwellers, and in order to gain persuasiveness they rush into the thick of events to gain experience. This track will lead them in a completely unexpected direction.

Spectators noted in the «De Migrantigen» a significant number of funny moments, which simultaneously carry a variety of social charges.

Participants in the review also noted that migration is a very acute social problem in the world, as people move in search of a better life. They did not ignore the issues of forced migration, labor migration, which, unfortunately, are very topical in Ukraine. The spectators did not go around the issue of adapting migrants to a new life, as well as their perception by society, and others like that.

At the end of the meeting, the audience tried to find an answer to the question: «How to make the level of migration in Ukraine diminish?» And these issues need to be resolved as soon as possible, and not only in Ukraine.

 

http://uknr.mk.gov.ua/