Статті

Обласна бібліотека відзвітувала про роботу у 2017 році

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 1779

 

28 лютого відбувся щорічний звіт бібліотеки перед громадою, на який були запрошені представники управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації, керівники закладів культури та освіти, активні користувачі бібліотеки та постійні партнери, громадськість.

Обласна бібліотека звітувала про перші кроки у напрямку досягнення 17 Цілей сталого розвитку – нової глобальної програми із забезпечення сталого майбутнього у світі до 2030 р., що була прийнята та підтримана усіма країнами- членами ООН.

З результатами співпраці ГО «Спортивна федерація ІФІТ» з обласною бібліотекою над досягненням цілі «Підтримка хорошого здоров’я» ознайомила заступник голови комісії «Жінки і спорт» Національного олімпійського комітету Ольга Криницька. Доктор філософії технічних наук, ректор МТУ «Миколаївська політехніка» Геннадій Вільський та вчитель історії Миколаївського муніципального колегіуму, поет Леонід Ржепецький розповіли про те, яким чином бібліотека сприяє виконанню цілі «Якісна освіта».  Про співпрацю у досягненні інших цілей повідали декан Южної Бізнес-школи Володимир Євсєєв, заступник директора Міського територіального центру соціального обслуговування по Центральному району Тетяна Колесник, начальник правового управління Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Артем Ханін.

Директор Вікторія Агаркова  надала інформацію про результати виконання  стратегічних напрямків діяльності, зупинилася на  основних кількісних та якісних показниках роботи бібліотеки за минулий рік та поділилася планами на майбутній рік.

Позитивну оцінку роботи бібліотека отримала від начальника  управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Михайла Димитрова.

Увазі гостей були представлені наукові та науково-популярні журнали, книги з різних галузей знань, а також рідкісні та цінні видання, що надійшли до фонду бібліотеки у 2017 р.

 

 


 

  

 

 

{flv}zvit2017{/flv}

 

 

 

The regional library reported on work in 2017

 

On the 28th of the February, the library's annual report to the community was attended by representatives of the Mykolaiv Regional State Administration's Department of Culture, Nationalities and Religions, heads of cultural and educational institutions, active library users and regular partners, and the public.

The regional library reported on the first steps towards achieving 17 Sustainable Development Goals - a new global program to secure a sustainable future in the world by 2030, which was adopted and supported by all UN member states.

Olga Krynitska, deputy chairman of the Committee on Women and Sport of the National Olympic Committee, familiarized with the results of the cooperation of the GO "Sports Federation IFIT" with the regional library on the achievement of the goal "Support for good health". Doctor of Philosophy of Engineering, rector of the Municipal Polytechnic Institute "Mykolaiv Polytechnic" Gennadiy Vilsky and a teacher of the history of the Mykolaiv Municipal Collegium, poet Leonid Rzhepetsky, told about how the library contributes to the implementation of the goal "Quality Education". Deputy Minister of the Southern Business School Volodymyr Yevseyev, deputy director of the City Territorial Center for Social Services in the Central Region Tetyana Kolesnik, and Artyom Khanin, head of the Legal Department of the Main Territorial Justice Department in the Mykolaiv region, talked about cooperation in achieving other goals.

Director Viktoria Agarkova provided information on the results of the implementation of strategic directions of activity, focused on the main quantitative indicators of the library work for the past year and shared plans for the coming year.

The library received a positive assessment from Mikhail Dimitrov, Head of the Department of Culture, Nationalities and Religions of the Mykolaiv Regional State Administration.

Attention was given to scientific and popular scientific journals, books in various fields of knowledge, as well as rare and valuable publications that arrived at the library fund in 2017.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi