Статті

Майстер-клас «Звернення до Європейського суду з прав людини»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 405

18 травня з нагоди святкування Дня Європи в Україні за ініціативою Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області в обласній науковій бібліотеці відбувся майстер-клас «Звернення до Європейського суду з прав людини», на який завітали почесні гості та спеціалісти із даного напрямку.

З вітальним словом виступив начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Возняк Р.І., який привітав усіх учасників заходу з Днем Європи та наголосив, що кожен громадянин, незалежно від своєї національної приналежності і громадянства, має відчувати себе вільним у «Європейському домі». 

Заступник Голови Центрального районного суду м. Миколаєва Алєйніков В.О. виступив з інформацією про застосування норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї суддями Центрального районного суду м. Миколаєва. Головний спеціаліст, багаторічний керівник апарату Центрального районного суду м. Миколаєва Чеботар О. Л. розповіла про цікаві моменти застосування норм Конвенції та рішень Європейського суду з прав людини у своїй практиці.

Адвокат, правозахисник, керівний член ГО «Суспільне життя та Позитивні Дії «Час життя» та Українська Гельсінська Спілка» Скалько І.Д. поінформував про адвокатську практику щодо звернення до ЄСПЛ на регіональному рівні. Громадській діяч, юрист, монітор Національного превентивного механізму Скалько О.М. наочно показала та розповіла про процедуру звернення до Європейського суду з прав людини та моменти, на які потрібно звертати особливу увагу.

Також участь у заході взяли директор Коледжу преси та телебачення, голова Миколаївської обласної громадської організації «Миколаївський прес-клуб» Головченко Г.О., завідуч сектора з питань забезпечення діяльності уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Шиян Т.О. та студенти-правознавці юридичних факультетів ВНЗ міста.

 

 

 

 

 


 

Master class«Appeal to the European Court of Human Rights»

 

May 18 on the occasion of Europe Day in Ukraine on the initiative of the Main Territorial Department of Justice in the Mykolaiv region in the Regional Scientific Library held a workshop «An appeal to the European Court of Human Rights», which visited special guests and experts from this field.

The opening speech Chief of Territorial Administration of Justice in the Mykolaiv region R.I. Wozniak, who congratulated all participants on the Day of Europe and stressed that every citizen, regardless of their nationality and citizenship, should feel free in «House of Europe».

Deputy Head of the Central District Court of the City of Mykolaiv Alyonikov V.O. made about the application of the European Convention on Human Rights and its Protocols judges of the Central District Court. Mykolaiv Chief specialist, long-Chief of Staff of the Central District Court. Mykolaiv Chebotar O.L. told about interesting moments of application of the Convention and the European Court of Human Rights in their practice.

Lawyer and human rights activist, leading members of  NGO «Social life and positive action» Lifetime «and the Ukrainian Helsinki Union» Skalko I.D. informed about the law practice of applying to the ECtHR at the regional level. Public figure, lawyer, monitor of the National Preventive Mechanism Skalko O.M. she clearly showed and told about the procedure for applying to the European Court of Human Rights and on what points should be paid special attention when applying.

Also participating in the event were the director of the College of the press and television, the head of Mykolaiv regional public organization «Mykolaiv Press Club» Holovchenko G.O., Head of the Sector for support of the Agent before the European Court of Human Rights Main Territorial Department of Justice in the Mykolaiv region Shiyan T.O., as well as law students of the law schools of the university.

 

http://uknr.mk.gov.ua/