Статті

Мистецька студія

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 454

23 травня відбулося відкриття мистецької студії «Поліетнічність як джерело неповторності мистецтва Півдня України». Учасники заходу обговорили програму та запропонували власні ідеї щодо  формату подальшої діяльності студії та тематики засідань. Під час обговорення було вирішено розширити тематику мистецької студії та запланувати засідання за тематикою «Актуальні питання художньої культури Півдня України».

У роботі першого засідання за темою  «Античні ремінісценції у творчості миколаївських митців» взяли участь заслужений діяч мистецтва України, професор, член Спілки дизайнерів України, куратор напряму «Графічний дизайн» кафедри дизайну ВП «МФ КНУКіМ» І.Г.Черкесова, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну ВП «МФ КНУКіМ» Н.В. Сапак, кандидат мистецтвознавства, музикознавець О.М. Петренко, заслужений майстер народного мистецтва України Т.В. Базилевська- Барташевич, кандидат філософських наук В.І. Мітіна, студенти факультету мистецтв ВП «МФ КНУКіМ».

Прикрасою заходу була змістовна, насичена новою інформацією та цікавими власними думками лекція мистецтвознавця, кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри англійської філології Чорноморського національного університету Олександри Геннадіївни Філоненко за темою «Антична Ольвія як джерело натхнення  мистецтва Володимира та Тетяни Бахтових».

Оптимістичний акорд наприкінці зустрічі зробила кандидат філософських наук, поет В.І. Мітіна, яка запропонувала учасникам власні поетичні тріолети за темою античного мистецтва.

 


 

 


 


 

 

Art Studio

 

On May 23, the opening of the art studio «Polyethnicism as a source of the uniqueness of art in the South of Ukraine» was held at the library. The event participants discussed the program and offered their own ideas about the format of the further activities of the studio and the topics of the meetings. During the discussion it was decided to expand the themes of the art studio and to schedule a meeting on the topic «Topical issues of artistic culture in the South of Ukraine».

The work of the first session of the studio on the topic «Ancient reminiscences in the works of Mykolaiv artists» was attended by the Honored Art Worker of Ukraine, a professor, a member of the Union of Designers of Ukraine, the curator of the «Graphic Design» direction of the Department of Design I.G.Cherkesov, Ph.D., Associate Professor Department of Design N.V. Sapak, Ph.D., musicologist O.M. Petrenko, Honored Master of Folk Art of Ukraine T.V. Bazilevskaya - Bartashevich, candidate of philosophical sciences V.I. Mitina, students of the Faculty of Arts of the VP MF KNUKiM.

The true decoration of the event was informative, full of new information and interesting thoughts of its own, a lecturer of art critic, candidate of philological sciences, senior lecturer of the Department of English Philology of the Black Sea National University Oleksandra Filonenko on the topic «Antique Olvia as a source of inspiration for art of Vladimir and Tatiana Bakhtovyh».

The optimistic chord at the end of the meeting was made by the candidate of philosophical sciences, poet V.I. Mitin, who offered the participants their own poetic triplets on the theme of antique art.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi