Статті

Круглий стіл «Історико-культурна спадщина Миколаївщини: збереження, примноження та популяризація»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 810

30 травня у рамках Року охорони культурної спадщини в Україні та до Всеукраїнського дня краєзнавства у відділі документів і наукових розвідок з питань краєзнавства відбулося засідання круглого столу «Історико-культурна спадщина Миколаївщини: збереження, примноження та популяризація». Участь у заході взяли науковці, краєзнавці та слухачі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

З вітальним словом до учасників звернулася заступник директора з наукової роботи Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова Моісеєва Н. В., яка представила учасників круглого столу та побажала плідної роботи.

У своїй доповіді доктор історичних наук, директор Державного архіву Миколаївської області Левченко Л. Л. зупинилася на діяльності Державного архіву Миколаївської області у питаннях щодо збереження документів з історії населених пунктів регіону, веденні електронного документообігу в державних установах та досвіді організації архівного зберігання в інших країнах. Вона закликала учасників засідання до збереження історико-культурної спадщини та популяризації краєзнавчих розвідок у районах. 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри філософської освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Волос О. В. розповіла про краєзнавчі дослідження представників місцевих органів самоврядування другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та звернулася до присутніх з проханням досліджувати історію.

Заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею Чернявський В. В. ознайомив учасників круглого столу з біографією та цікавими фактами з життя відомого миколаївського громадського і політичного діяча Г.М. Ге.

Історико-джерелознавчі аспекти дослідження пам’яток археології Миколаївського регіону розкрив начальник Державної інспекції по охороні пам’яток культури у Миколаївській області Яценко С. М. Він зазначив, що в області на державному обліку перебуває більше 6 тис. пам’яток, з них близько 4 тис. – археологічні. Доповненням до його виступу стала презентація серії каталогів-довідників «Пам’ятки археології … району», в яких розповідається про археологічні об’єкти, їхні види, час виникнення та історію дослідження. Видання розраховане на учнів, студентів та викладачів різних навчальних закладів, закладів просвіти та культури, державних службовців та усіх, хто цікавиться історією свого краю.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Державної інспекції по охороні пам’яток культури у Миколаївській області Снитко І. О. представив увазі присутніх видання про видатних дослідників краю Гребенникова Ю. С. , Клющинцева В. М. , Нікітіна В. І. та Єлісєєва В. Ф. із серії «Миколаївські археологи». У книгах вміщені відомості про життєвий, творчий та науковий шлях археологів, малюнки з розкопок та розвідок та ін.

Наприкінці заходу учасники висловили думку, що збереження історико-культурної спадщини залишається одним із пріоритетних у роботі науковців, адже дозволяє сформувати у суспільній свідомості історичну пам'ять та виховувати майбутні покоління.

Також присутні ознайомилися з книжково-ілюстративною експозицією «Думок талановитих надбання», де були представлені перші та прижиттєві видання праць вітчизняних учених із фонду рідкісних і цінних видань обласної наукової бібліотеки.

  
 


 

Round Table «Historical and Cultural Heritage of Mykolaiv Region: Preservation, Growth and Popularization»

(within the framework of the ProtectionYear of Cultural Heritage in Ukraine)

 

On May 30, a round table discussion «Historical and Cultural Heritage of Mykolaiv Region: Preservation, Growth and Popularization» was held on the All-Ukrainian Local History Day in the Department of Documents and Scientific Intelligence on Local History Studies. Participation in the event was taken by scientists, ethnographers and students of the Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education.

With a welcome speech the participants addressed the deputy director of the scientific work of the Oleksiy Hmyryov Mykolaiv Regional Universal Scientific Library Moiseyeva N.V., who introduced the participants of the round table and wished the participants fruitful work.

In her report, Doctor of Historical Sciences, director of the State Archives of Mykolaiv region L. L. Levchenko stopped on the activities of the State Archives of the Mykolaiv region in preserving documents on the history of settlements in the region and urged participants to preserve the historical and cultural heritage of the Mykolaiv region.

O. V. Volos, a Ph.D. in History, a senior lecturer in the department of philosophical education, theory and methodology of social science subjects at the Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, spoke about regional studies of representatives of local self-government bodies of the second half of the nineteenth and early twentieth centuries and appealed to the audience to explore history and highlight the uniqueness of their community for future work.

V.V. Chernyavsky, deputy director of the scientific work of the Mykolaiv Regional Museum of Local Lore, acquainted the participants of the round table with biography and interesting facts about the life of the well-known Mykolaiv public and political figure G.M. Ge.

S.M. Yatsenko, Head of the State Inspection for the Protection of Monuments of Culture in the Mykolaiv Region, presented historical and source-study aspects of the study of the archeological monuments of the Mykolaiv region and noted that in the region on state registration there are more than 6 thousand monuments.

I.O. Snitko, a candidate of historical sciences, senior researcher of the State Inspection for the Protection of Cultural Monuments in the Mykolaiv region, presented a publication about outstanding researchers of the region from the series «Mykolaiv archaeologists» and acquainted the participants with representatives of the South-Bug and Ingul expeditions.

Attention was given to the book-illustrative exhibition «Thoughts of talented heritage» (the first and the periodical publications of works of domestic scientists) from the fund of the scientific library.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi