Статті

Експрес-огляд «Вони прославили наш край своїми діяннями»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1567

«В молитві та пісні возвеличимо тебе, Миколаївщино!

В натхненній праці прославимо тебе, Миколаївщино!

В палкій любові пройдемо з тобою життєвими дорогами, Миколаївщино!»

                      Ганна Король

 

 

Що ж все таки потрібно, щоб залишити після себе згадку в історії? Якими повинні бути наші діяння? Чи всі ми добре знайомі із заслугами видатних земляків? На ці та інші питання прагнули відповісти працівники обласної бібліотеки разом зі слухачами під час експрес-огляду «Вони прославили наш край своїми діяннями».

 

Миколаївщина дала світу немало визначних діячів у галузях освіти, медицини, літератури, історії, науки і техніки. Саме люди – гордість і справжнє багатство краю. М. Аркас, С. Макаров, В. Образцов, М. Пантусов, М. Бенардос, М. Вінграновський, Р. Судковський, В. Антонюк, Д. Кремінь… – усіх перелічити просто неможливо.

Бібліотекарі розповіли про провідного ученого-природознавця О. Янату, спортсмена, «короля батерфляю» С. Бойченка та поета-археолога Б. Мозолевського – людей сильних духом, які прославили Миколаївський край.

Учасники заходу отримали можливість переглянути унікальні видання, присвячені видатним постатям Миколаївщини, серед яких – енциклопедичний словник «Николаевцы, 1789-1999», колективна праця М. Шитюка, Є. Горбурова та К. Горбурова «Слава і гордість Миколаївщини», довідково-біографічне видання «Хто є хто на Миколаївщині. Видатні земляки», серійні нариси Є. Горбурова та К. Горбурова «Истории для истории», видання до визначних дат області.

 

Express-review

«They glorified our land with their deeds»

 

«In prayer and songs we will magnify you, Mykolayivshchino!

In the inspired work we will glorify you, Mykolayivshchino!

In passionate love, let's walk with you with life's roads, Mykolayivshchino!»

Ganna Korol

 

What do you still need to leave behind the memory in history? What should our actions be? Are we all well acquainted with the merits of the great fellow countrymen? On these and other questions the librarians sought to answer with the listeners during the express survey «They glorified our land by their deeds».

Mykolayivshchyna gave the world a lot of prominent figures in the fields of education, medicine, literature, history, science and technology. It is people - the pride and real wealth of the region. M. Arkas, S. Makarov, V. Obraztsov, M. Pantusov, M. Benardos, M. Vyngranovsky, R. Sudkovsky, V. Antoniuk, D. Kremin ... - it is simply impossible to list all of them.

The librarians told about the leading scientist O. Janat, the athlete, the «Butterfly King» S. Boychenko and the poet-archeologist B. Mosolovsky - people with strong spirits who glorified the Mykolaiv region.

The participants of the event were given the opportunity to review unique publications devoted to outstanding figures of Mykolaiv region, including the encyclopedic dictionary «Nikolayevtsy, 1789-1999», the collective work of M. Shytyuk, E. Gorburov and K. Gorburov «Glory and Pride of Mykolaiv Region», reference and biographical edition «Who is who in Mykolaiv region. Famous Fellow Countrymen», serial essays by E. Horburov and K. Gorburov «Stories of History», editions to outstanding dates of the region.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi