Статті

«До толерантності крок за кроком»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1265

У наш непростий час особливої актуальності набула проблема толерантності у спілкуванні між людьми. У скороченій філософській енциклопедії слово латинського походження «tolerantia» означає терпіння – терпимість до іншого роду поглядів та звичаїв.

Саме поняття «толерантність» стало міжнародним терміном, найважливішим ключовим словом у проблематиці світу. У сучасному суспільстві толерантність повинна стати свідомо формованою моделлю взаємин людей, народів і країн. Тому і в нашій країні слід формувати таке розуміння толерантності, прагнути до того, щоб воно стало звичним у повсякденній мові.

10 липня 2018 р. у рамках роботи Відкритої мобільної бібліотеки була проведена гра-подорож «До толерантності крок за кроком», метою якої було у веселій та жартівливій формі проголосити серед її учасників необхідність терпимого і м’якого ставлення до всіх людей, особливо людей іншої культури, поглядів, звичок, людей, іноді не завжди нам зрозумілих, але завжди таких цікавих. 

Відвідувачі мобільної бібліотеки взяли участь у бібліоконкурсі «Слова толерантності». Виконуючи необтяжливі завдання, учасники мимоволі замислювалися про важливість таких людських якостей, як терпіння, взаємна повага, доброта душі, милосердя, взаємодопомога та дружня участь один до одного.

Фінальним акордом заходу для присутніх, які розділилися на дві команди, стало нове творче завдання – створення емблеми толерантності. Незважаючи на гучну назву, завдання виявилося досить легким для учасників. З’ясувалося, що нікому з них не чужі усі складові поняття «толерантність». Переможці конкурсу отримали скромні, але приємні заохочувальні призи.  

Хочеться вірити, що нові кроки до толерантності були зроблені.

 

«Tolerance step by step»

In our difficult time, the problem of tolerance in communication between people has become of particular urgency. In the abbreviated philosophical encyclopedia, the Latin word «tolerantia» means patience - tolerance for another kind of views and customs.

The concept of «tolerance» has become an international term, the most important key word in the problems of the world. In modern society, tolerance must become a consciously molded model of relationships between people, countries. That is why in this country we have to form such an understanding of tolerance, to strive for it to become customary in everyday language.

On July 10, 2018, in the framework of the Open Mobile Library, a game-trip «Tolerance step-by-step» was held in the framework of the work of the «Open Mobile Library», the purpose of which was to announce in a fun and humorous way among its participants the need for tolerant and soft attitude to all people, especially people of another culture, views, habits, sometimes not always understandable to us, but always so interesting.

Visitors of the mobile library took part in the Library contest «Words of Tolerance». Performing non-heavy tasks, the participants spontaneously reflected on the importance of such human qualities as patience, mutual respect, kindness of soul, charity, mutual help and friendship with each other.

The final chord of the event for the present, split into two teams, was a new creative task - the creation of an emblem of tolerance. Despite the loud name, the task was quite easy for the participants. It turned out that none of them are alien to all the components of the concept of «tolerance». The winners of the competition received modest but pleasant incentive prizes.

We want to believe that new tolerance steps have been taken.

   

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi