Статті

Ретродослідження «Коко Шанель: історія створення стилю та ароматів»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 663

Напевно кожній людині знайомо ім’я Габріель Бонер (Коко) Шанель – ім’я жінки-легенди, яка створила своєрідний французький стиль одягу, відомий усьому світу як стиль Шанель.

Напередодні 135-річчя від дня народження відомої Коко Шанель 16 серпня співробітники відділу документів з питань культури та мистецтв у тіні Каштанової бібліотеки запросили мешканців міста на ретродослідження «Коко Шанель: історія створення стилю та ароматів». Теплий душевний захід розпочався з розповіді про незграбне дитинство і бідну юність Габріель Шанель, коли вона мріяла про блискуче майбутнє, багате життя. Слухачі були вражені, дізнавшись, скільки перешкод і труднощів подолала Коко для досягнення своєї мети.

Учасники заходу дізналися про етапи створення неповторимого стилю Коко Шанель: історію появи маленького чорного плаття, твідового жакету, брючного костюму, а також те, чому Габріель віддала перевагу сумочці на довгій ручці-ланцюжку та штучній перлині. Учасники заходу дізналися про неочікувані для них моменти з історії створення вічного бездоганного аромату «Шанель №5» та познайомилися з найцікавішими книгами, присвяченими одній з найрозумніших  жінок, – А. Гідель «Коко Шанель», К. Деле «Одинокая Шанель», Е. Шарль-Ру «Непостижимая Шанель» та іншими.

На імпровізованому стенді були представлені приклади одягу та аксесуари стилю Шанель, що дуже зацікавили багатьох присутніх.

 


 

 


 

 

Retro Study «Coco Chanel: The Story of Creating Style and Flavors»

 

Perhaps every person is familiar with the name Gabriel Boner (Coco) Chanel - the name of a woman legend, who created a kind of French style of clothing, known throughout the world as a Chanel style.

On the eve of the 135th anniversary of the well-known Coco Chanel on August 16, the staff of the Department of Cultural and Arts Documents in the Shadows of the Chestnut Library invited the city's residents to re-examine «Coco Chanel: A History of Style and Flavor Creation». A warm sincere event began with a narrative of awkward childhood and poor youth, Gabriel Chanel, when she dreamed of a brilliant future, rich life. The audience was shocked to learn how much obstacle and difficulty Overcome Coco to achieve its goal.

Participants of the event learned about the stages of creating a unique style of Coco Chanel: the story of the appearance of a small black dress, a tweed jacket, a trouser suit, and also why Gabriel preferred a handbag on a long chain handle and an artificial pearl. The participants of the event learned about the moments unexpected for them from the history of creating the eternal perfect perfume «Chanel №5» and got acquainted with the most interesting books devoted to one of the most intelligent women - A. Gidel «Coco Chanel», C. Dele «Lone Chanel», E. Charles-Ru «Incomprehensible Chanel» and others.

At the improvised stand, examples of clothing and accessories of the Chanel style were presented, which was of great interest to many present.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi