Статті

Круглий стіл «Просвіта» як суб’єкт побудови української нації»

Рейтинг користувача:  / 3
ГіршийКращий 
Хіти: 967

У грудні 2018 р. виповнюється 150 років від дня заснування Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, що є однією з найстаріших громадських організацій України. З часу свого виникнення товариство виступало за збереження української культури, мови та історії, пробуджувала національну свідомість, обстоювала культурно-освітні та політичні права українців на всіх теренах, де вони мешкали.

24 жовтня у бібліотеці відбувся круглий стіл «Просвіта» як суб’єкт побудови української нації». Захід був підготовлений обласною науковою бібліотекою спільно з кафедрою філософії освіти, теорії та методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У засіданні взяли участь учителі історії та правознавства загальноосвітніх шкіл Миколаївської області, науково-педагогічні працівники МОІППО, представники культурних та громадських установ міста. Учасники обговорили низку питань щодо історії та сучасної діяльності громадської просвітницької організації. Особливу увагу було приділено розвитку Українського товариства «Просвіта» Миколаївщини.

На заході  експонувалася виставка «Просвіта»: перші кроки становлення», де були представлені рідкісні видання з фонду бібліотеки, на сторінках яких містяться відомості про діяльність товариства наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.

Наприкінці заходу учителі історії висловили думку, що отримана інформація використовуватиметься ними на практиці під час підготовки та проведення навчальних занять із суспільствознавчих дисциплін і виховних заходів.

 

 
 


 

 

 


 

Round table «Prosvita» as the subject of the construction of the Ukrainian nation»

 

In December 2018 will be the date of the 150th anniversary of the foundation of the All-Ukrainian Society «Prosvita» named after Taras Shevchenko, one of the oldest public organizations in Ukraine. Since its inception, the company has been advocating the preservation of Ukrainian culture, language and history, awakening national consciousness, and advocating the cultural, educational and political rights of Ukrainians in all areas where they lived.

On October 24, the library held a round table «Prosvita» as the subject of the construction of the Ukrainian nation». The event was prepared by Regional Scientific library in conjunction with the Department of Philosophy of Education, the theory and methodology of social science subjects of the Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education. The meeting was attended by teachers of history and jurisprudence of secondary schools of the Mykolaiv region, scientific-pedagogical staff of MOIPPO, representatives of cultural and public institutions of the city. The participants discussed a number of issues related to the history and current activities of the public educational organization. Particular attention was paid to the development of the Ukrainian society «Prosvita» of Mykolaiv region.

The exhibition «Prosvita»: the first steps of formation «was exhibited at the west, where rare editions from the library fund were presented, the pages of which contain information about the activities of the society in the late nineteenth century» - at the beginning twentieth century.

At the end of the event, history teachers expressed the view that the information received would be used by them in practice during the preparation and conduct of training sessions on social science disciplines and educational activities.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi