Статті

Відбулася презентація наукової монографії Г. С. Лозко «Орден Бога Сонця: історія і метафізика»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1018

4 грудня у відділі документів і наукових розвідок з питань краєзнавства відбулася презентація наукової монографії етнолога-релігієзнавця, доктора філософських наук, професора, завідувачки кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти, члена Національної Спілки письменників України Г. С. Лозко «Орден Бога Сонця: історія і метафізика», що вийшла у видавництві «Мандрівець» у 2018 р. Дослідження було присвячене 110-річчю від дня народження українського етнофілософа, професора В. Шаяна та 75-річчю заснування ним Ордену Бога Сонця.

Під час презентації автор поділилася своїми науковими відкриттями та розповіла про роботу над дослідженням. Завідувач та професор кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор Ю. В. Котляр надав рецензію на монографію. Окрасою заходу став виступ композитора, члена Національної спілки журналістів України В. Шапошникова.

Присутні ознайомилися з книжковою виставкою «Г.С. Лозко: філософ, релігієзнавець, етнолог», підготовленою співробітниками відділу, де були представлені видання з фонду бібліотеки, а також з приватної бібліотеки автора.

 

 

 


  

 

 

 


 

Тhe presentation of the scientific monograph G.S. Lozko «The Order of the Sun God: History and Metaphysics»

 

On December, 4th in the department of documents and scientific researches on regional studies was held the presentation of the scientific monograph of ethnologist-religious scientist, doctor of philosophical sciences, professor, head of the department of philosophy of education, theory and methodology of social science subjects of the Mykolaiv regional institute of postgraduate education, member of the National Union of Writers of Ukraine G.S. Lozko «The Order of the Sun God: History and Metaphysics» published by Mandrivets Publishing House in 2018. The research was devoted to the 110th anniversary of the birth of the Ukrainian ethno philosopher, professor V. Shayan and his 75th birth anniversary with the Order of the Sun God.

During the presentation, the author shared her scientific discoveries and talked about the work on the research. The head and professor of the Department of History of the Petro Mohyla  Black Sea National University, Doctor of Historical Sciences, Professor Yu. V. Kotlyar gave a review on the monograph. The decoration of the event was the performance of the composer, member of the National Union of Journalists of Ukraine V. Shaposhnikov.

The attendees got acquainted with the book exhibition «G.S. Lozko: philosopher, religious scientist, ethnologist» prepared by the department staff, where publications from the library fund were presented as well as from the private library of the author.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi