Статті

Зірки німого кіно

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 1588

23 грудня  відділ документів з питань культури і мистецтв запросив шанувальників мистецтва обговорити особливості німого кінематографа під час кінозустрічі-дослідження «Зірки німого кіно». Захід, приурочений до Міжнародного дня кіно, відбувся у рамках науково-пізнавального проекту «Новий погляд на знайомі речі».

Знаменитий кінорежисер Альфред Хічкок казав: «Німе кіно – найчистіша форма кінематографа. Йому, звичайно, не вистачає звуку людського голосу і шумів. Але їхнє додання не викупить тих необоротних наслідків, що виникли після розповсюдження звукового кіно. Якщо раніше не вистачало одного тільки звуку, то з його введенням ми позбулися усіх досягнень, завойованих чистим кінематографом».

Організатори заходу звернули увагу присутніх на  виразні засоби німого кіно (вишукану пантоміму, міміку обличчя, метафоричний монтаж, особливу роль музики та титрів), що були проілюстровані фрагментами з найкращих фільмів епохи зародження кінематографа.

Уся різноманітність феномена німого кіно була проаналізована за 3 напрямками:

- особливості використання сучасними режисерами  виразних засобів німого кіно (на прикладі фільму «Артист» режисера Мішеля Хазанавічуса, що ввійшов  на екрани у 2011 р. та був нагороджений преміями  «Оскар» за 5 номінаціями);

- найбільш яскраві напрямки німого кіно, що впливали на розвиток світового кінематографа, а саме – німецький кінематографічний експресіонізм, американська «оповідальна школа» та радянський документалізм;

- творчість режисерів та акторів німого кіно, що найбільш активно впливала на розвиток цього напрямку мистецтва.

Відчути атмосферу минулих років  присутнім на заході допомогла солістка вокальної студії ім. Н. Западинської Олена Тутко, у  виконанні якої пролунали  старовинні романси.

 

 


 


 


 

Stars of silent movie

 

On December 23, the Department of Cultural and Arts Documents invited fans of art to discuss the features of silent movie during the movie-star study of Silent Movie. The event, dedicated to the International Movie Day Day of Movie, took place within the framework of the scientific-cognitive project «A New Look at Familiar Things». 

Famous filmmaker Alfred Hitchcock said: «Silent Movie  is the cleanest form of cinema. It  lacks the sound of a human voice and noises. But their addition will not redeem the irreversible effects that arose after the distribution of sound cinema. If before there was not enough only one sound, then with its introduction we got rid of all the achievements won by pure cinema».

The organizers of the event drew attention to the expressive means of silent cinema (elegant pantomime, facial expressions, metaphorical editing, special role of music and titles), illustrated by fragments from the best films of the era of the birth of cinema.

All the diversity of the phenomenon of silent cinema was analyzed in 3 directions:

- features of the use of modern directors of expressive means of silent cinema (on the example of the film "Artist" directed by Michel Hazanavicius, who entered the screens in 2011 and was awarded the Oscars with 5 nominations);

- the brightest lines of silent films influencing the development of world cinema, namely - German cinematic expressionism, American «narrative school» and Soviet documentalism;

- creativity of directors and actors of silent films that most influenced the development of this art direction.

To feel the atmosphere of past years, Olena Tutko, soloist of the N. Zapadinska vocal studio performed ancient romances. 

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi