Статті

Бібліотека відзвітувала перед громадою за діяльність у минулому році

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 305

«Вісімнадцять у вісімнадцятому» – під таким гаслом 13 лютого відбувся інформаційний звіт Миколаївської  обласної універсальної наукової бібліотеки перед громадою про роботу у 2018 р. На захід завітали представники влади, депутати, директори закладів культури, партнери, читачі, друзі та колеги.

Звітувала бібліотека, як завжди, нестандартно. Директор В. В.  Агаркова  ознайомила присутніх з основними досягненнями закладу, а далі  увазі присутніх були представлені результати реалізації локальних проектів. Вісімнадцять нових успішних проектів було реалізовано бібліотекарями протягом звітного року. Проекти були покликані популяризувати читання, направлені на вдосконалення інформаційних ресурсів, розвиток клубних об’єднань, розширення меж соціокультурної діяльності, професійного навчання тощо.

Під час оцінки діяльності бібліотеки заступник голови Миколаївської обласної ради А. О. Кротов підкреслив, що депутатський корпус завжди охоче підтримує ініціативи та допомагає обласній науковій бібліотеці. Депутат обласної ради Н.В. Іванова  висловила захоплення діяльністю сучасних бібліотек та подякувала за плідну роботу на благо української культури.

Високу оцінку діяльності бібліотеки надали начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації М. Ф. Димитров, директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв С.В. Мицик, директор обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна Т. А. Жайворонок, голова Миколаївського регіонального відділення УБА Н.Ф. Богза, голова Миколаївської обласної організації НСПУ В.І. Марущак. Виступаючі висловили надію, що наступний рік стане ще багатшим на нові успішні проекти, конструктивні рішення та зміни на краще.

Під час вільного спілкування гості ознайомилися з книжковими та періодичними виданнями, що надійшли до фонду бібліотеки протягом звітного року. Особливу увагу присутніх привернули краєзнавчі видання, книги з медицини та інклюзивної освіти. Справжнє захоплення викликали сучасні шедеври поліграфічного мистецтва, зокрема розкішні видання творів Котляревського, Яворницького, Шевченка, що вийшли друком  у видавництві «Корбуш», та колекція книжок-малюток у дерев’яній шафі.

 

 


 


 

 

 

 

 


 

 


 

 

The library reported to the public for its activities last year

 

"Eighteen in the eighteenth" - under such a slogan on February 13, an information report was held in the  Mykolaiv Regional Universal Scientific Library. This event was about how library reported to the public for its activities in 2018. Representatives of the authorities, deputies, directors of cultural institutions, partners, readers, friends and colleagues came to the event.

The library reported, as usual, non-standard. Director of the library V.V. Agarkova familiarized the participants with the main achievements of the library, and the results of the implementation of local projects were presented further to the audience. "Eighteen in the eighteenth" - so many new successful projects were implemented by librarians during the reporting year. The project was intended to promote reading, aimed at improving information resources, the development of club associations, expanding the boundaries of socio-cultural activities, vocational training, etc.

During the evaluation of the library, deputy head of the Mykolayiv Regional Council A.O.Krotov emphasized that the deputy corps always willingly supports the initiative and assists the regional scientific library. Deputy of the regional council N.V. Ivanova expressed interest in the activities of modern libraries and thanked for the fruitful work for the benefit of Ukrainian culture.

The high evaluation of the library was provided by the head of the Department of Culture, Nationalities and Religions of Mykolaiv Region State Administration -  M.F. Dymytrov, director of the Mykolaiv College of Culture and Arts  - S.V. Mytsyk, director of the V.O. Lyagin regional library for children - T. A. Zhyavoronok, Head of Mykolaiv Regional Department of Ukrainian Library Association - N.F. Bogza, head of  Mykolaiv regional organization of  National Union of Writers of Ukraine - V.I. Maruschak. All speakers expressed the hope that next year will become even much successful for new projects, constructive decisions and changes for the better. 

During free communication, guests got acquainted with books and periodicals that came to the library during the reporting year. Special attention was paid to local lore publications, books on medicine and inclusive education. The present enthusiasm was caused by modern masterpieces of polygraphic art, including the magnificent editions of Kotlyarevsky, Yavornytsky, Shevchenko's works published in Korbush publishing house and a collection of little children's books in a wooden wardrobe.

 

http://uknr.mk.gov.ua/