Статті

Зустріч з Надією Івановою

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 283

Напередодні Міжнародного дня прав жінок та миру у бібліотеці відбулася зустріч «Жінки, які творять сьогодення». Героїнею зустрічі стала керівник потужного аграрного підприємства «Золотий колос», депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту Надія Іванова – жінка, яка вражає своєю внутрішньою силою та прагне зробити світ кращим.

Завдяки активній життєвій та громадянській позиції, благодійній та меценатській діяльності її ім’я сьогодні добре відоме миколаївцям і жителям Миколаївської області. Надія Іванова є засновницею фестивалю дитячої, юнацької та молодіжної творчості «Золотий паросток», організатором багатьох культурно-масових заходів для жителів міста та області. Вона надає всебічну допомогу закладам виховання та освіти, охорони здоров’я, культури тощо, за що отримала безліч звань та нагород, серед яких – звання «Городянин року» в номінації «Добродійність і соціальне партнерство», орден княгині Ольги ІІ ступеня, «Знак Пошани» від Міністерства аграрної політики України, орден «Свята Анна», грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом та ін. Та найважливішою нагородою Надія Іванова вважає повагу  оточуючих.

Незважаючи на таку різноманітну діяльність Надія залишається люблячою дружиною і турботливою матір’ю.

Під час спілкування героїня зустрічі із теплотою говорила про своїх батьків й повідала про те, як їхній приклад та виховання вплинули на формування її особистості; говорила про принципи, якими вона керується у своєму житті, відверто відповідала на запитання, розповідала про курйозні випадки із життя та ін.

Привітати Надію Іванову прийшли студенти Миколаївського національного аграрного університету, а Наталія Чокова – учасниця фестивалю «Золотий паросток» – подарувала присутнім  народні пісні під супровід бандури у власному виконанні.

 

 


 

  

Meeting with Nadia Ivanova

 

On the eve of the International Women's Rights and Peace Day in the library, a meeting was held "Women who create the present." The leader of a powerful agrarian enterprise "Golden Spiral", a member of the regional council, chairman of the Standing Committee on Culture, Science and Education, the Family and Youth, sports Nadiya Ivanova, became a heroine of the meeting. She is a woman struck by her inner strength and striving to make the world better.

Due to the active life and civic position, philanthropy and patronage activities, her name today is well known to Mykolaiv residents. Nadezhda Ivanova is the founder of the Golden Parrot Festival of Children, Youth, organizer of many cultural events for residents of the city and region, provides comprehensive assistance to educational institutions and education, health care, culture, etc., for which she received many titles and awards among which: the title "Citizen of the Year" in the nomination "Charity and social partnership", "Order of Princess Olga II degree", "Badge of Honor" from the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine, Order of "Saint Anna", certificate of the Verkhovna Rada of Ukraine for services to the Ukrainian people and others. But the most important award among all Nadezhda Ivanova regards respect and others.

Despite such diverse activities Nadezhda Ivanova remains a loving wife and caring mother.

During the conversation, the heroine met with warmth talking about her parents and told about how their example and upbringing influenced the formation of her personality; talked about the principles that she guided in her life; frankly answered the question, told about the curious cases of life, etc.

Congratulations to Nadiya Ivanova came from the students of the Mykolaiv National Agrarian University, and Chokova Natalia - a participant of the Golden Sparse Festival - presented the folk songs accompanied by bandura in their own performance.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi