Статті

У бібліотеці відбулася публічна дискусія «Роздільне навчання: за і проти»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 359

19 березня у рамках роботи обласного гендерного центру в обласній бібліотеці відбулася публічна дискусія «Роздільне навчання: за і проти» за участю представників влади, громадських організацій та студентів вищих навчальних закладів міста.

Начальник відділу по роботі із сім’єю департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації З.Г. Дмитрієва наголосила на важливості дотримання рівноцінних прав жінок та чоловіків у всіх сферах суспільного життя, зокрема навчанні та вихованні підростаючого покоління.

Радниця голови Миколаївської облдержадміністрації з питань забезпечення рівності жінок і чоловіків у Миколаївській області В.М. Ярошенко ознайомила присутніх з досвідом роздільного навчання дітей, що застосовується у приватних закладах Великобританії та показала свою прихильність до змішаного навчання дітей.

Протилежну думку щодо змішаного навчання дітей висловила директор Миколаївського благодійного фонду «Любисток» М.П. Пархоменко, яка поділилися тим, що якщо б в неї сьогодні був вибір між роздільним навчанням і змішаним, вона обрала б роздільне.

Про те, де більша вірогідність проявів булінгу – у школах з роздільним навчанням чи змішаним – розповів начальник відділу реєстрації нормативно-правових актів Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області А.С. Ханін.

Увазі присутніх були запропоновані виставка літератури «Гендерна парадигма освітнього простору» та соціальні відеоролики за темою заходу.

 

 


 


 


 

 

 

The library held a public discussion

 

March 19, in the framework of the work of the regional gender center in the regional library, a public discussion «Separate learning: for and against» was held with the participation of government officials, non-governmental organizations and students of higher educational institutions of the city.

Head of the Department for Social Protection of the Mykolaiv Regional State Administration Z.G. Dmitrieva emphasized the importance of adhering to equal rights of women and men in all spheres of public life, in particular education and upbringing of the younger generation.

Advisor to the head of the Mykolaiv Regional State Administration on the issues of ensuring equality between women and men in the Mykolayiv region V.M. Yaroshenko presented the participants with the experience of separate education of children, which is used in private institutions of Great Britain and showed its adherence to mixed learning of children.

The opinion about mixed learning was expressed by the director of Mykolaiv Charitable Foundation «Lyubistok» M.P. Parkhomenko, who shared that if she had a choice between separate education and mixed today, she would choose a separate one.

About where the probability of the boiling manifestations is more likely - in schools with separate education or mixed - said the head of the department for registration of legal acts of the Main Territorial Department of Justice in the Mykolaiv region A.С. Khanin.

Attention was given to the exhibition of literature «Gender paradigm of the space space» and social videos on the theme of the event.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi