Статті

Тренінг «Як використовувати інтерактивну групову роботу для учнів усіх рівнів»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 379

20 березня Миколаївську обласну універсальну наукову бібліотеку та бібліотечний ресурсний центр «Вікно в Америку» відвідали співробітники Американського дому у м. Київ Дар’я Баталова та викладач англійської мови Марі Снайдер (США).

Гості ознайомилися з роботою бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» (зокрема друкованими та електронними ресурсами), творчої лабораторії «Mykolaiv FabLab», співпрацею з навчальними закладами, громадськими організаціями та волонтерами, проектом «Медіаграмотна громада: місія здійсненна!» тощо.

Після цього Марі Снайдер провела тренінг «Як використовувати інтерактивну групову роботу для учнів усіх рівнів», в якому взяли участь викладачі та студенти кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, факультету іноземної філології Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, вчителі англійської мови загальноосвітніх шкіл м. Миколаєва. Під час тренінгу Марі ознайомила присутніх з інтерактивною методикою викладання англійської мови для студентів. Вона наголосила на тому, що модель викладання англійської мови складається із трьох основних компонентів: мотивації, активного навчання та залучення студентів до процесу вивчення мови. Учасники заходу взяли участь в інтерактивних вправах «Яка з цих професій найгірша?», «Який з цих шкільних предметів є найціннішим?», «Опиши предмет, інтерпретуй, відобрази», попрацювали у групах та обговорили процес кооперативного управління класами: кольорову систему моніторингу, відомі вислови про освіту. Наприкінці Марі представила вільний ресурс для вчителів англійської мови American English.

 

Training «How to use interactive group work for all levels»

 

March 20, Mykolaiv Regional Universal Library and Library Resource Center «Window on America» were visited by the staff of the America House Kyiv Daria Batalova and the English teacher Marie Snider (USA).

The guests got acquainted with the work of the Library Resource Center «Window on America», in particular, the print and electronic resources, the creative Mykolaiv FabLab, cooperation with educational institutions, public organizations and volunteers, the project «Media literate community: mission is feasible», etc.

After that, Marie Snider (USA) held a training «How to use interactive group work for all levels», which was attended by teachers and students of the Theory and Practice of Translation Department from English of the Philology Institute of the Petro Mohyla Black Sea National University, Faculty of Foreign Philology of the V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, teacher of English language secondary schools in the Mykolaiv city.

During the training, Marie introduced presenters to the interactive English teaching methodology for students. She emphasized that the English language teaching model consists of three main components: motivation, active learning and students’ engagement. Participants took part in interactive exercises «Which of these jobs is the worst?», «Which of these school subjects is the most valuable?», «Describe, interpret, reflect», work in groups and discussed the process of cooperative classroom management: color-coded monitor system, famous quotes about education. At the end of the training, Marie presented free resource «American English» for English teachers.

The participants of the training have acquired new knowledge and skills in teaching English for students and pupils.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi