Статті

У бібліотеці відбувся семінар-практикум за темою «Інтелектуальний капітал в системі патентування»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 421

25 березня у рамках роботи клубу молодих і креативних «Територія Науки» відбувся семінар-практикум за темою «Інтелектуальний капітал в системі патентування». Участь у заході взяли викладачі та студенти вищих навчальних закладів міста, фахівці з питань патентознавства та винахідництва.

Патентний повірений України В. П. Довгий ознайомив учасників заходу з історичними аспектами розвитку патентного права, звернув увагу на особливості Міжнародної класифікації патентів та порядок оформлення і отримання необхідних документів для видачі патенту на винахід в Україні.

Про комерційні аспекти використання патентних прав ознайомив патентний повірений України М.О. Топунов. Було акцентовано увагу на фінансовій складовій використання винаходів, корисних моделей, товарних знаків та розкрито сутність процесу ліцензування.

Директор науково-навчального центру освіни дорослих Європейського університету,  доктор філософії технічних наук, академік Української Академії Наук,  член колегії ГО «Миколаївське товариство дослідників» Г.Б. Вільський розповів про  управління та користування інтелектуальним капіталом. У своєму виступі звернув увагу на об’єкти інтелектуальної власності, авторського права та промислової власності, що їх прийнято вважати результатом інтелектуальної діяльності. Також ознайомив присутніх з останнім зразком патенту на корисну модель.

Учасники заходу мали можливість ознайомитися з новими науковими, науково-популярними та довідковими виданнями з фондів бібліотеки, що були представлені на книжковій виставці «Патентування винаходів в Україні та світі: тенденції та особливості».

 

 


 


 

 

 

 

 

 

The library hosted a workshop

 

On March 25, a workshop on "Intellectual capital in the system of patenting" was held in the framework of the club of young and creative "Territory of Science". The event was attended by teachers and students of higher educational institutions of the city, specialists in patent science and inventions.

Patent Attorney of Ukraine V.P. Dovgyi acquainted participants of the event with the historical aspects of the development of patent law. He drew attention to the peculiarities of the International Classification of Patents and the procedure for processing and obtaining the necessary documents for the grant of an invention patent in Ukraine.

Patent Attorney M.O. familiarized the peculiarities of commercial aspects of the use of patent rights. Topunov, During the speech, the focus was on the financial component of the use of inventions, utility models, trademarks and disclosed the essence of the licensing process.

Director of the Research Center for the Development of Adults of the European University, Doctor of Philosophy of Engineering, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, Member of the Board of  "Nikolaev Society of Researchers" G. B. Vilsky outlined the management and use of intellectual capital. In his speech, he drew attention to the objects of intellectual property, copyright and industrial property, which are considered to be the result of intellectual activity. He also acquainted the present with the latest model of the patent for a useful model.

Participants of the event had an opportunity to get acquainted with new scientific, popular reference publications from library funds that were presented at the book exhibition "Patenting inventions in Ukraine and the world: trends and peculiarities".

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi