Статті

Відбулося чергове засідання клубу із серії «Майстри перекладу»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 317

 Члени клубу «Поліглот», що вже багато років працює на базі сектору документів іноземними мовами, продовжують вивчати історію перекладознавства та досвід відомих перекладачів-поліглотів. Чергове засідання клубу із серії «Майстри перекладу», що відбулося 28 березня, присвячене видатному науковцю, перекладачу-поліглоту Євгену Дмитровичу Поліванову.

Життя та багатогранна діяльність цього вченого вражають та викликають неймовірне захоплення, ім’я чудового лінгвіста-поліглота Є. Д. Поліванова продовжує залишатися одним з перших в ряду геніальних мовознавців світу. Він є одним із засновників вітчизняної соціолінгвістики та історичної фонології, створювачем оригінальної теорії мовної еволюції, автором численних робіт зі східного мовознавства, розробником методик навчання російської мови як іноземної. Вчений був видатним поліглотом, активно володів 18 мовами та знав ще 10. Знайомство з такою видатною особистістю розширює горизонти уявлення про можливості людського розуму та має важливе значення для професійної кваліфікації кожного фахівця.

 

The regular meeting of the club from the «Masters of Translation» series was held

 

The members of the Polyglot club, which has been working on the document sector in foreign languages for many years, continue to study the history of translation studies and the experience of well-known translitators of polyglots. The regular meeting of the club from the "Masters of Translation" series, which took place on March 28, is dedicated to the outstanding scientist, translator and polyglot Yevhen Dmitrievich Polivanov.

The life and multi-faceted activities of this scientist impress and cause incredible enthusiasm, the name of the great linguist-polyglot E. D. Polivanov continues to be one of the first among a number of genius linguists in the world. He is one of the founders of national sociolinguistics and historical phonology, the creator of the original theory of linguistic evolution, author of numerous works on Oriental Linguistics, a developer of methods for teaching Russian as a foreign language. The scientist was an outstanding polyglot, he was active in 18 languages and knew 10 more. Getting acquainted with such a prominent person broadens the horizons of the idea of the possibilities of the human mind and is important for the professional qualifications of each specialist.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi