Статті

Відбувся практичний семінар для керівників краєзнавчих гуртків

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 349

3 квітня у відділі документів і наукових розвідок з питань краєзнавства відбувся практичний семінар для керівників краєзнавчих гуртків «Організація та проведення краєзнавчих експедицій. Методика польових досліджень з різних напрямків краєзнавства», ініціатором якого став Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (далі – МОЦТКЕ УМ).

Відкрила захід в.о. директора МОЦТКЕ УМ Т. Г. Андрійчук, яка зазначила важливість організації краєзнавчої пошуково-дослідницької роботи в контексті діяльності сучасного закладу освіти.

Завідувач екскурсійно-краєзнавчого відділу МОЦТКЕ УМ О. В. Овсяннікова відзначила, що краєзнавство – це комплекс наук, що об’єднує вивчення краю, і особливе місце в цій роботі потрібно приділяти формам роботи в позашкільній та позакласній роботі. Методист екскурсійно-краєзнавчого відділу МОЦТКЕ УМ Д. В. Бондаренко зупинився на методиці організації та проведення польових краєзнавчих досліджень історико-етнографічного напрямку. Завідувач організаційно-масового відділу МОЦТКЕ УМ І. А. Ємельянова у своєму виступі надала практичні поради при організації роботи гуртківців туристсько-краєзнавчого спрямування, а також щодо стимулювання їхньої творчої активності. Провідний спеціаліст з менеджменту інноваційної діяльності SMM comp Т. В. Шеремет розповіла про маркетингові технології при популяризації роботи гуртка в соціальній мережі Facebbok. Працівники відділу документів і наукових розвідок з питань краєзнавства ознайомили з краєзнавчими довідково-бібліографічними ресурсами обласної бібліотеки.

До заходу була підготовлена книжкова виставка історико-краєзнавчих видань.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

A workshop for leaders of local lore groups

 

On April 3, in the department of documents and scientific researches on regional studies, a practical seminar for leaders of local lore circles "Organization and conducting of regional expeditions was held. Methodology of field research in various areas of regional studies ", initiated by the Mykolaiv Regional Center for Tourism, Local Lore and Excursions of Student Youth.

 Opened the event Director of Mykolaiv Regional Center for Tourism, Local Lore and Excursions of Student Youth T.G. Andriychuk, who noted the importance of organizing regional research and research work in the context of the activity of a modern educational institution.

 The head of the excursion-local lore department Mykolaiv Regional Center for Tourism, Local Lore and Excursions of Student Youth O. V. Ovsyannikova noted that regional studies is a complex of sciences that combines the study of the land, and a special place in this work is to be given to forms of work in extracurricular and extra-curricular work. The methodologist of the excursion and local history department Mykolaiv Regional Center for Tourism, Local Lore and Excursions of Student Youth D. V. Bondarenko stopped on the method of organizing and conducting field studies of regional history and ethnography. The head of the organizational-mass department Mykolaiv Regional Center for Tourism, Local Lore and Excursions of Student Youth I. A. Emelyanov in his speech provided practical advice when organizing the work of circles of tourist-local lore, as well as to stimulate their creative activity. T. Sheremet, Leading Specialist in Management of Innovation Management, talked about marketing technologies for popularizing the work of the circle in the social network Facebook. The employees of the department of documents and scientific research on regional studies have introduced the regional bibliographic resources of the regional library.

 Before the event a book exhibition of historical and regional editions was prepared.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi