Статті

Відбувся День майбутнього фахівця «Інноваційні технології в педагогіці»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 453

9 квітня в обласній науковій бібліотеці відбувся День майбутнього фахівця «Інноваційні технології в педагогіці». На заході були присутні студенти факультету педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Завідуюча відділом обслуговування користувачів О. І. Фікс ознайомила учасників заходу з новітніми технологіями сучасної освіти. Також вона презентувала проект «Медіаграмотна громада: місія здійсненна!», що реалізується обласною науковою бібліотекою та спрямований на педагогів та бібліотекарів, оскільки вони виступають посередниками у наданні та розповсюдженні інформації та знань серед своїх громад, у тому числі з медійної грамотності.

Кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри педагогіки і інклюзивної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського К. А. Шапочка розповіла присутнім про основні поняття інклюзивної освіти, характерні риси інклюзивних шкіл та напрямки роботи з особливими дітьми. Фахівець проаналізувала сучасні підходи підготовки майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності.

Увазі учасників заходу були представлені огляд літератури та виставка нових видань за темою зустрічі.

 

 


  

 
 

Innovative technologies in pedagogy

 

On April 9, the library hosted the Day of the Future Specialist "Innovative Technologies in Pedagogy". The event was attended by students of the faculty of pedagogy and psychology of the V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University.

Head of the Customer Service Department O.I. Fiks introduced the participants of the event with the latest technologies of modern education. She also presented the Media Literacy Community:  mission is feasible!  "! Project, implemented by the regiobal scientific library, aimed at educators and librarians, as they act as mediators in providing and disseminating information and knowledge among their communities, including media literacy.

Candidate of pedagogical sciences, associate professor, lecturer of the Department of Pedagogy and Inclusive Education of the V.O. Sukhomlinsky Mykolaiv National University K. A. Shapochka told the audience about the basic concepts of inclusive education, the characteristics of inclusive schools and the direction of working with special children. The specialist has analyzed modern approaches to training future teachers for innovative professional activities.

In the light of the participants of the event were presented a review of literature and an exhibition of new publications on the topic of the meeting.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi