Статті

У бібліотеці обговорили актуальні проблеми сучасного ринку праці України

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 562

Сьогодні відбуваються процеси активного розвитку громадянського суспільства в Україні, тому і виникає необхідність публічного обговорення нагальних суспільних проблем. У рамках реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 рр. у бібліотеці 10 квітня відбулася дискусія «Сучасний ринок актуальних професій: українські реалії» за участю представників державних установ, підприємців, викладачів та студентів миколаївських вузів.

Начальник відділу організації професійного навчання Миколаївського обласного центру зайнятості Луїза Вініченко ознайомила учасників зі статистичними даними про стан сучасного ринку праці в Україні. У ході дискусії вона звернулася до представників бізнесу з пропозицією налагодити партнерство у формуванні сучасних компетентностей працівників, яких вимагають потреби ринку, шляхом запровадження незалежної кваліфікаційної атестації, участі у підготовці, реєстрації та ліцензуванні навчальних програм, практичного застосування отриманих навичок на підприємствах.

Директор Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області Володимир Євсєєв та голова Ради директорів роботодавців «Миколаївський міський клуб директорів» Валентин Бєльський розповіли про європейські та світові кваліфікаційні вимоги, закликали до сприяння поширенню інновацій в освітню та трудову сфери.

Директор науково-навчального центру освіти дорослих Європейського університету, доктор філософії технічних наук Геннадій Вільський  зазначив, що сьогодні в Україні поряд з безробіттям існує і незадоволений попит на робочі місця через невідповідність вимог до фактичного рівня кваліфікації працівника. Також він висловив думку, що освіта молоді за кордоном доволі часто стає поштовхом до трудової еміграції.

Доцент кафедри менеджменту організації та зовнішньоекономічної діяльності  МНУ імені В. О. Сухомлинського Андрій Слюсаренко та кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук МНАУ Олександр Біліченко розповіли про ініціативи навчальних закладів та акцентували увагу на необхідності удосконалити моніторинг ринків праці та освіти з метою адекватної оцінки розвитку обох систем, прогнозування потреб ринку праці спеціалістів.

Начальник Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню ЧНУ імені Петра Могили Світлана Гайдаржи зазначила, що зменшення дисбалансу на ринку праці можливе шляхом врахування прогнозованої оцінки освітньо-кваліфікаційних потреб ринку праці та поступового коригування програм професійної підготовки.

Доцент кафедри початкової освіти МНУ імені В. О. Сухомлинського Олександра Казанжи говорила про необхідність удосконалення мережі освітніх закладів та їхньої правової бази.

Проректор з профорієнтаційної роботи ПВНЗ «Медико-природничий університет» Катерина Ходан наголосила на необхідності інформаційної підтримки майбутнього фахівця від етапу обрання професії до працевлаштування та адаптації на робочому місті.

Таким чином, під час дискусії були напрацьовані рекомендації щодо вирішення питань підготовки конкурентоспроможних фахівців та регулювання попиту й пропозиції на ринку праці України.

 

 


  

The library discussed current issues modern labor market of Ukraine

 

Today, processes of active development of civil society in Ukraine are taking place, and therefore there is a need for a public discussion of pressing social problems. As part of the implementation of the National Strategy for Promoting the Development of Civil Society in Ukraine for the period from 2016 to 2020, a discussion on the "Current Market of Actual Professions: Ukrainian Realities" was held at the library on April 10 with the participation of representatives of state institutions, entrepreneurs, teachers and students of Mykolayiv high schools.

Head of the Department for Professional Training of the Mykolaiv Regional Employment Center Luisa Vinichenko briefed participants on the state of the modern labor market in Ukraine. During the discussion, she appealed to business representatives with a proposal to establish a partnership in shaping the modern competencies of the workers required by the market, by introducing an independent qualification certification, participating in the preparation, registration and licensing of training programs, the practical application of the skills acquired at the enterprises.

Thus, during the discussion, recommendations were made to solve the problems of training of competitive specialists and to regulate the demand and supply on the labor market of Ukraine.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi