Статті

Відбулася презентація довідкового видання «Словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 496

18 квітня у відділі документів і наукових розвідок з питань краєзнавства обласної бібліотеки у рамках XVІI виставки місцевих видавництв «Миколаївська книга» відбулася презентація довідкового видання «Словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя», що був підготовлений педагогічним колективом та студентами кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та вийшов друком у рамках обласної Програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги в Миколаївській області на 2017-2021 рр.

У заході взяли участь відомі краєзнавці та історики, працівники різних сфер науки і культури, творча інтелігенція, співробітники та студенти вищих учбових закладів, музеїв і бібліотек.

Директор бібліотеки В. В. Агаркова відкрила презентацію та відзначила, що дане видання є унікальним та буде користуватися великим попитом серед дослідників рідного краю. В. о. начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації О. О. Іваненко підкреслила значущість словника для Миколаївського регіону.

Укладачі довідника Л. С. Спанатій, М. П. Тимченко та А. П. Супрун розповіли про багатолітню працю викладачів Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та наголосили на тому, що дана праця увібрала в себе українську народну живу мову та вже затребувана по всій Україні.

З вітальним словом до авторів і гостей звернулися колишні студенти педагогічного університету – кандидат педагогічних наук, в.о. кафедри української мови та літератури МНУ імені В. О. Сухомлинського Л. В. Рускуліс та бібліотекар, філолог І. В. Загреба, відмітивши титанічну працю по укладанню словника.

Книга вийшла у світ у чудовому поліграфічному виконанні завдяки майстерності та творчому підходу колективу видавництва «Іліон». Директор видавництва А. В. Румянцева розповіла про кропітку роботу свого колективу. Наприкінці заходу кандидат філологічних наук, член Миколаївського міського міжрайонного осередку «Просвіта» ім. Миколи Аркаса І. Ю. Береза відмітила практичне життя книги та розповіла про спільну працю філологів та Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Під час заходу експонувалася книжкова виставка «Шануючи рідне слово», де були представлені довідкові видання з фонду обласної наукової бібліотеки. Прикрасою вечора стали чудові виступи студентів Миколаївського коледжу культури та мистецтв та Миколаївського державного вищого музичного училища.

 

 


 
 

 

 


 

 

 

А presentation of the reference book «Dictionary of Ukrainian dialects of the Buzka-Ingul Mezhirichia»

 

On April 18, in the department of documents and scientific researches in the field of regional studies, in the framework of the XVII exhibition of local publishing houses "Mykolaiv Book", a presentation of the reference book "Dictionary of Ukrainian dialects of the Buzka-Ingul Mezhirichia" was presented, prepared by the teaching staff and students of the Department of Ukrainian Language and Literature of the V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University and published in the framework of the regional Program of support of the national book publishing, book distribution and popularization of the Ukrainian books in Mykolaiv region for 2017-2021 years.

Famous ethnographers and historians, workers from various spheres of science and culture, creative intellectuals, employees and students of higher educational establishments, museums and libraries took part in the event.

Director of the library V.V.  Agarkova opened the presentation and noted that this publication is unique and will be in high demand among researchers O. O. Ivanenko, Head of the Information and Public Relations Department of the Mykolaiv Regional State Administration, emphasized the importance of the dictionary for the Mykolaiv region.

Present compilers of the handbook L.S. Spanaty, M.P. Timchenko and A.P. Suprun talked about the many years of work of teachers of the V.O. Sukhomlynsky  Mykolaiv National University and emphasized that this work absorbed Ukrainian folk living language and already claimed throughout Ukraine.

The greetings to the authors and guests were addressed by former students of the Pedagogical University - PhD in pedagogical sciences, acting director. Department of Ukrainian Language and Literature of the V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University  L.V. Ruskulis and librarian, philologist I.V. Zagreb, noticing titanic work on the layout of the vocabulary of all those involved.

The book was published in a magnificent polygraphic performance, thanks to the skill and creative approach of the publishing house "Ilyon". Director of the publishing house A.V .Rumyantsev told about the hard work of his entire team. At the end of the event, candidate of philological sciences, a member of the Mykolaiv city inter-district cell "Prosvita"  I. Yu. Bereza marked the practical life of the book and talked about the joint work of philologists and the Mykolaiv Regional Scientific Library.

The book exhibition "Honoring the native word" was presented during the event. Brilliant decorations of the evening were wonderful performances by students from the Mykolaiv College of Culture and Arts and the Mykolaiv State Higher Music School.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi