Статті

Круглий стіл «Енергоефективність Миколаївщини: напрямки реформування в умовах євроінтеграції»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 573

31 травня у рамках ініціативи Team Europe Представництва Європейського Союзу в Україні в обласній науковій бібліотеці відбувся круглий стіл «Енергоефективність Миколаївщини: напрямки реформування в умовах євроінтеграції» із залученням представників ЄС. Створений простір для дискусії дозволив обговорити питання стратегічного розвитку енергетичного сектору Миколаївщини в умовах євроінтеграції.

Експерт з енергоефективності Групи підтримки України при Європейській Комісії Кшиштоф Герульски представив політику ЄС з енергоефективності та енергозбереження, а також європейський досвід у поліпшенні енергозабезпечення. Менеджер сектору енергоефективності Представництва Європейського Союзу в Україні Ольга Бороданкова проаналізувала концепцію розвитку енергетичного сектору та політики енергоефективності ЄС та представила інструменти підтримки ЄС в напрямку розвитку енергоефективності в Україні.

На засіданні круглого столу говорили про  стан та пріоритетні напрямки реформування енергоефективності Миколаївщини,  правовий та технічний аспекти стимулювання розвитку відновлювальної енергетики, ефективне спрямування бюджетних коштів на розвиток енергоефективності та енергозбереження, енергоаудит  як інструмент підвищення ефективності реалізації програм енергоефективності, модернізацію систем енергозбереження регіону,  збалансовані енергетичні мережі, а також про наукове забезпечення проектів та програм енергоефективності регіону.

 

 

 


 


 


 

  

Round Table «Energy Efficiency in Mykolaiv Region: Directions of Reform in European Integration»

 

On May 31, a round table entitled "Energy Efficiency in the Mykolaiv Region: Directions of Reform in European Integration" was held within the framework of the Team Europe Initiative of the European Union Delegation to Ukraine in the regional scientific library with the participation of EU representatives. The created space for discussion allowed discussing the strategic development of the energy sector of Mykolaiv region in the context of European integration.

Energy Efficiency Expert at the European Commission under the European Commission, Krzysztof Gerulski, presented the EU energy efficiency and energy efficiency policy as well as the European experience in improving energy supply. The Energy Efficiency Manager of the Delegation of the European Union to Ukraine, Olga Borodankova, analyzed the concept of energy sector development and energy efficiency policies of the EU and presented EU support instruments for energy efficiency in Ukraine.

The round table discussed the status and priority directions of the energy efficiency reform in Mykolaiv region, the legal and technical aspects of stimulating the development of renewable energy, efficient allocation of budget funds for energy efficiency and energy conservation, energy audit as a tool for improving the efficiency of energy efficiency programs, modernizing energy conservation systems in the region, balancing energy networks , as well as on the scientific support of energy efficiency projects and programs the region.

 

http://uknr.mk.gov.ua/


 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi