Статті

«Секційне засідання учителів англійської мови міста Миколаєва»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 403

28 серпня в обласній науковій бібліотеці відбулося секційне засідання вчителів англійської мови міста Миколаєва, організатором якого став науково-методичний центр Управління освіти Миколаївської міської ради.

Під час засідання було проведено семінар та представлена виставка методичної літератури від Представництва британського видавництва Пірсон в Україні у партнерстві з Міжнародним освітнім центром ТОВ Дінтернал. Учасники зустрічі обговорювали питання щодо пріоритетних методів розвитку комунікативних умінь учнів через усні продуктивні види діяльності, гру й інтеракцію у початковій школі та ефективного використання аудіоматеріалу для інтенсифікації процесу вивчення та запам’ятовування лексики.

Учитель англійської мови Миколаївської спеціалізованої школи № 22 Дьяур І. В. надала коментар до методичних рекомендацій викладання англійської мови в школах. 

Співробітники сектору документів іноземними мовами та Центру міжнародного партнерства обласної наукової бібліотеки представили учасникам засідання інформаційно-ресурсні можливості та послуги секторів для професійного зросту вчителів англійської мови.

Учасники семінару жваво обговорювали інноваційні підходи у викладанні іноземних мов, обмінювалися думками, ділилися досвідом роботи та планами на новий навчальний рік.

 


 

 


 

 

 

Sectional Meeting of English Language Teachers in Mykolayiv

 

On August 28 in the regional scientific library the section meeting of teachers of English language of the city of Mykolayiv took place, the organizer of which was the scientific-methodical center of the Department of Education of the Mykolayiv city council.

During the meeting, a seminar was held and an exhibition of methodological literature was presented by the Pearson British Publishing House in Ukraine in partnership with the International Educational Center Dinternal. Participants discussed the priority methods for developing students' communication skills through oral productive activities, play and interaction in elementary school and the effective use of audio material to intensify the process of learning and memorizing vocabulary.

Teacher of English at Mykolayiv Specialized School № 22 Diaur I.V. provided a commentary on the methodological recommendations of teaching English in schools.

The employees of the Foreign Languages Documents Sector and the International Partnership Center of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library  presented to the participants information and resource opportunities and services of the sectors for the professional growth of English language teachers.

The seminar participants  actively discussed innovative approaches to teaching foreign languages, exchanged views, shared experience and plans for the new academic year.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi