Статті

«Розвиток галузі культури. Стратегічне бачення»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 894

10 вересня директор бібліотеки В. Агаркова та заступник директора з наукової роботи Н. Моісеєва взяли участь у практичному семінарі «Розвиток галузі культури. Стратегічне бачення», що відбувся на базі Миколаївського Центру розвитку місцевого самоврядування. Захід, що був ініційований управлінням культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації, зібрав керівників структурних підрозділів, спеціалістів з питань культури міських/селищних/сільських виконавчих органів об’єднаних територіальних громад Миколаївської області.

На семінарі розглядалися ключові питання розвитку галузі культури в ОТГ. Стратегічне бачення розвитку галузі культури області представив начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОДА М. Димитров. Питання збереження аматорського мистецтва в клубних закладах громади, кадрового забезпечення закладів культури, забезпечення населення культурними послугами висвітлили у своїх виступах директор обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Н. Баштова та її заступник з методичної роботи Т. Нестерова. Завідувач сектору охорони та збереження культурної спадщини управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОДА О. Скарлат зупинилася на важливості охорони та збереження культурної спадщини у громадах. Про діяльність та розвиток мистецьких шкіл говорила директор обласного методичного кабінету навчальних закладів культури і мистецтв О. Катрич.

Питання розвитку бібліотечної сфери у громадах порушувалися у виступах керівників обласних бібліотек. Зокрема, директор Миколаївської ОУНБ В. Агаркова зосередила увагу присутніх на стратегічних напрямках розвитку бібліотек та окреслила конкретні завдання, що сприятимуть позитивним зрушенням. Про особливості роботи бібліотек з дитячою аудиторією розповіла директор обласної бібліотеки для дітей ім. В.О Лягіна Т.Жайворонок, а про сучасні сервіси для молоді – директор обласної бібліотеки для юнацтва Н. Ткаченко.

Учасники заходу мали можливість задати питання та отримати компетентні відповіді фахівців, а також обмінитися досвідом з колегами.

 

 

On September 10, the director of the library V. Agarkova and the deputy director of scientific work N. Moiseeva took part in a practical seminar "Development of the field of culture. Strategic Vision » held on the basis of the Mykolaiv Center of Local Self-Government Development. The event, initiated by the Department of Culture, Nationalities and Religions of the Mykolaiv Regional State Administration, brought together heads of structural units, specialists in the field of culture of urban / settlement / rural executive bodies of the united territorial communities of Mykolaiv region.

The seminar addressed the key issues of the development of the cultural sector in united territorial communities. The strategic vision of the development of the culture of the region was presented by the Head of the Department of Culture, Nationalities and Religions of Mykolaiv Regional State Administration M. Dimitrov. The questions of preservation of amateur art in community clubs, staffing of cultural establishments, providing the population with cultural services were addressed in their speeches by the director of the regional center of folk art and cultural and educational work N. Bashtova and her deputy on methodical work of T. Nesterov. Head of the sector for protection and preservation of cultural heritage of the Department of Culture, Nationalities and Religions of Mykolaiv Regional State Administration O. Scarlat focused on the importance of protection and preservation of cultural heritage in communities. O. Katrych, director of the regional methodical cabinet of educational institutions of culture and arts, spoke about the activity and development of art schools.

Issues of library sphere development in communities were raised in speeches by heads of regional libraries. In particular, the director of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library V. Agarkova focused on the strategic directions of development of libraries and outlined specific tasks that will contribute to positive developments. About the features of work of libraries with children's audience told the director of the V. Lyagina regional library for children T. Zhayvoronok, and about modern services for youth - the director of the regional library for youth N. Tkachenko.

Participants of the event had the opportunity to ask questions and get competent answers of specialists, as well as to exchange experience with colleagues.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi