Статті

Екскурсія «Єврейські адреси Миколаєва»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 392

15 вересня в історичному центрі міста відбулася екскурсія «Єврейські адреси Миколаєва». Захід був організований співробітниками Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки спільно з Миколаївським товариством єврейської культури у рамках реалізації локального проекту «Сузір’я злагоди». Пройти знаковими місцями, пов’язаними з іменами видатних представників єврейського народу та пам’ятними моментами історії проживання євреїв у місті Миколаєві, зібралися члени Товариства єврейської культури, представники інших національних товариств міста, користувачі бібліотеки, перекладачі та зацікавлені миколаївці.

Пішохідна екскурсія, яку вела історик-краєзнавець, член Миколаївського товариства єврейської культури  Гриневич Олена Володимирівна, стартувала від встановленого у серпні 2010 р. меморіального знаку на честь сьомого Любавічеського Ребе  Менахема Шнеєрсона – одного з єврейських духовних лідерів XX ст., видатного релігієзнавця, соціолога, політика та філософа, який народився в нашому місті у 1902 р. Ця особистість займає особливе місце в історії відродження єврейських спільнот на території минулого Союзу. Пам’ятний знак у формі Тори знаходиться на перехресті вулиць Дунаєва та Московської  – саме тут колись стояв дім, в якому проживав Менахем Мендл Шнеєрсон. Сьогодні на місці старого будинку виросла звичайна житлова п’ятиповерхівка.

Протягом екскурсії її учасники дізналися чимало цікавих фактів, що розкривають нові грані історії рідного міста. Двогодинна прогулянка завершилася біля синагоги на розі вулиць Великої Морської та Шнеєрсона. Родзинкою заходу став своєрідний 4D-ефект, що ніби машина часу, переніс учасників екскурсії просто у ХІХ ст.: молоді артисти Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру в костюмах минулої епохи Євген Блюменфельд та Дарина Пундєва, які несподівано для екскурсантів вийшли з дверей старовинної будівлі, створили неповторну атмосферу давнини та посилили враження від почутого і побаченого.

Вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу є важливим завданням для прийдешніх поколінь. Спільні заходи бібліотеки та національних товариств міста сприяють толерантності та повазі у відносинах між представниками різних народів, пробуджують інтерес членів національних товариств до вивчення рідної мови.

 

 

 

 

 

 

Excursion «Jewish addresses of Mykolaiv»

 

On September 15 an excursion "Jewish addresses of Mykolaiv" took place in the historical center of the city. The event was organized by the staff of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library together with the Mykolaiv Society of Jewish Culture as part of the implementation of the local constellation of Harmony project. To pass places of interest connected with the names of prominent representatives of the Jewish people and memorable moments of Jewish residence in the Mykolaiv city, members of the Jewish Culture Society, representatives of other national associations of the city, library users, translators and interested Mykolaiv people gathered.

Walking tour led by historian-local historian, member of the Mykolaiv Society of Jewish Culture Elena Grynevich, started from the memorial sign established in August 2010 in honor of the seventh Lubavitcher Rebbe Menachem Schneerson - one of the Jewish spiritual leaders, a politician and philosopher who was born in our city in 1902. This person has a special place in the history of the revival of Jewish communities in the territory of the past Union. The Torah-shaped memorial sign is located at the intersection of  Dunayeva and Moskovskaya streets. Today, the usual five-story residential building has grown on the site of the old house.

During the excursion, its participants learned many interesting facts that reveal new facets of the history of their hometown. The two-hour walk ended near the synagogue at the corner of Velyka Morsʹka and Schneerson Streets. The highlight of the event was a kind of 4D effect that, like a time machine, carried the participants of the excursion right in the 19th century: young actors of the Mykolaiv Academic Artistic Russian Drama Theater in costumes of the past era Yevheniy Blumenfeld and Daryna Pundeva who were unexpectedly excursionists, created a unique atmosphere of antiquity and enhanced the impression of what was heard and seen.

Studying and preserving the historical and cultural heritage of your people is an important task for future generations. The joint activities of the library and the national associations of the city promote tolerance and respect in relations between representatives of different peoples; stimulate the interest of the members of national associations in learning their mother tongue.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi