Статті

У бібліотеці відбулися урочистості з нагоди професійного свята – Всеукраїнського дня бібліотек

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 570

30 вересня у бібліотеці відбулися урочистості з нагоди професійного свята – Всеукраїнського дня бібліотек. Захід відбувся за підтримки управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації та громадської організації «Миколаївське регіональне відділення Української бібліотечної асоціації».

На урочистостях були присутні представники влади, громадських організацій, бібліотечні фахівці області.

Зміни у бібліотеках відбуваються завдяки бібліотекарям. Вони виважено і водночас креативно підходять до вирішення питань розвитку як своїх закладів, так і місцевих громад, вибудовують свою діяльність з урахуванням Глобальних цілей сталого розвитку суспільства, у співпраці з міжнародними та всеукраїнськими донорськими організаціями реалізують проекти, спрямовані на запровадження сучасних послуг для користувачів. Найкращі з них були нагороджені грамотами Миколаївської обласної державної адміністрації, управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОДА, які вручив начальник управління культури М.Ф. Димитров, Миколаївської обласної ради, які вручив заступник голови А.О.Кротов, та ГО «Миколаївське регіональне відділення Української бібліотечної асоціації», які вручила голова МРВ УБА Н.Ф. Богза.

Звання «Заслужений працівник культури України» була удостоєна директор Березанської централізованої бібліотечної системи Є. А. Туманова. Відзнаки Міністерства культури України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» отримали директор Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки В. В. Агаркова, директор Комунальної установи «Вітовська централізована бібліотечна система» Т. Г. Остафійчук, заступник директора з матеріально-технічного забезпечення Миколаївської ОУНБ Н. В. Хромченко. Почесною грамотою Міністерства культури України нагороджено директора Снігурівської централізованої бібліотечної системи А. А. Косій.

У рамках заходу відбулося нагородження переможців щорічного обласного конкурсу професійної майстерності «Бібліотека – орієнтир року». У номінації «Інтер’єр року» перше місце посіла бібліотекар Краснопільської сільської бібліотеки-філії Березанської ЦБС В. С. Волкова з конкурсною роботою «Місце перетворюється на простір, коли його наділяють сенсом», у номінації «Інновація року» перемогу здобула завідуюча Нововасилівською сільською бібліотекою-філією Снігурівської ЦБС Н. В. Назарова з конкурсною роботою «Рan книгоман», у номінації «Подія року» кращою була визнана робота «Бібліотека і туризм: грані взаємодії» завідуючої Кир’яківською сільською бібліотекою-філією Миколаївської ЦБС А. В. Гарагулі.

Учасників заходу музичними номерами привітали ансамбль бандуристів та студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтв.

Вітаємо усіх з професійним святом, що співпадає з християнським – Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Тож Віри вам у власні сили, Надії на те, що наша праця буде достойно визнана, Любові наших користувачів і Мудрості у здійсненні великих планів. Міцного всім вам здоров'я, щастя, благополуччя та нових творчих здобутків у вашій благородній справі!

 

 

 

Тhe library celebrated its professional holiday - All-Ukrainian Day of Libraries

 

 On September 30, the library celebrated its professional holiday - All-Ukrainian Day of Libraries. This is a holiday that brings together library professionals and all book and reading enthusiasts. The event was supported by the Department of Culture, Nationalities and Religions of the Mykolaiv Regional State Administration and the public organization "Mykolaiv Regional Branch of the Ukrainian Library Association".

 Representatives of the authorities, non-governmental organizations, delegations of libraries of all levels - regional, city, rayon, rural, united territorial communities - were present at the celebration.

 Changes to libraries are due to librarians. They are thoughtful and creative at the same time creatively addressing the development of their institutions and local communities, build their activities in accordance with the Global Sustainable Development Goals of the society, and in cooperation with international and nationwide donor organizations, implement projects aimed at introducing modern services for users . The best of them were awarded with certificates of the Mykolaiv regional state administration, management of culture, nationalities and religions of the Mykolaiv regional state administration which were handed over by the head of department of culture of M.F. Dymytrov, of the Mykolaiv regional council which was presented by the deputy chairman A.O. Krotov, the public organization "Mykolaiv regional branch of the Ukrainian library association", which was presented by the Bogza N. F.

 The title "Honored Worker of Culture of Ukraine" was awarded to the director of the Berezanka Centralized Library System E.A. Tumanova. The Distinction of the Ministry of Culture of Ukraine "For many years of fruitful work in the field of culture" was marked by the director of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library V.V. Agarkova, director of the Municipal Institution "Vitovka Centralized Library System" T.G. Ostafiychuk, deputy director for logistics of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library Khromchenko. Director of the Snigurska Centralized Library System A.A. Kosiy was awarded the diploma of the Ministry of Culture of Ukraine.

 The winners of the annual regional competition of professional skill "Library - landmark of the year" were awarded within the framework of the event. In the nomination "Interior of the year" is victorious, the first place was won by the librarian of the Krasnopolsk rural library-branch of Berezanka Central Library V.S. Volkova with the competition work "The place is transformed into space when it is given meaning", in the nomination "Innovation of the year", won N.V. Nazarova, head of the Novovasylivsk village branch of the Snigurivka Central Library, with the competition "Pan Knigomann", in the nomination "Event of the Year", the winner of the work "Library and Tourism: Interfaces of Interaction" of the head of the Kiryakivka Village Library – A.V. Garagulya.

 Dear colleagues, we once again congratulate everyone on a professional holiday that coincides with the Christian - Faith, Hope, Love and their mother Sophia. So, Believe in Your Own Power, Hope that Our Work Will Be Recognized Honorably, The Love of Our Users and Wisdom in Making Big Plans. Good for you all health, happiness, prosperity and new creative achievements in your noble cause!

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi