Статті

Інформаційна година «Бібліотека – світ у вікно знань»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 2145

В умовах сучасного світу, що стає все більш відкритим, ключову роль у відносинах між людьми та державами відіграє комунікація, а відповідно й переклад. Саме тому професія перекладача постійно набуває значущості і привертає увагу молоді, яка обирає свій майбутній життєвий шлях. У рамках традиційної Декади першокурсника 15 жовтня сектор документів іноземними мовами запросив студентів І курсу кафедри теорії та практики перекладу ЧНУ імені Петра  Могили на інформаційну годину «Бібліотека – світ у вікно знань».

Цього року увагу майбутніх перекладачів було спрямовано на книжкові новинки та періодику. Студенти ознайомилися з виданнями з різних напрямків перекладацької діяльності з фонду бібліотеки, спроможних задовольнити найскладніші запити. Книги і періодичні видання професійного спрямування, довідковий апарат сектору документів іноземними мовами та фонд оригінальних наукових журналів за проектом безкоштовної передплати – все це стане у нагоді  та допоможе у досягненні гідної професійної кваліфікації.

Наприкінці зустрічі студенти переконалися у тому, що бібліотека, дійсно є «вікном у світ знань».

 

 

 

 

Library Hour -The World in the Knowledge Window

 

In an increasingly open world, communication, and therefore translation, play a key role in relations between people and states. That is why the profession of translator is constantly gaining importance and attracting the attention of young people who are choosing their future life path. In the framework of the traditional First-Year Decade, on October 15, the sector of documents in foreign languages invited students of the 1st year of the Department of Theory and Practice of Translation of the Petro Mohyla Black Sea National University to the information hour "Library - the world in the knowledge window”.

This year, future translators' attention was focused on book news and periodicals. Students got acquainted with editions from different areas of translation from the library stock, which could satisfy the most demanding requests. Professional-oriented books and periodicals, a foreign language help desk, and a free scientific subscription fund for original scientific journals - all of which will be useful and help you achieve a decent professional qualification.

At the end of the meeting, students were convinced that the library was indeed a "window into the world of knowledge."

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi