Статті

У бібліотеці відбувся освітній неформальний курс цільового призначення за темою «Оцінка ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 738

7 листопада у бібліотеці відбувся освітній неформальний курс цільового призначення за темою «Оцінка ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем», організований Миколаївським науково-навчальним центром освіти дорослих. Підставою проведення даного освітнього курсу стали відповідні положення  законів України «Про освіту» та «Про професійний розвиток працівників». Навчання проводилося з метою підвищення обізнаності та компетентності працівників у галузі знань «Інформаційні технології».

Участь у навчанні взяли начальники служб та відділів, програмісти та комп’ютерні фахівці провідних підприємств Миколаєва і Херсона, які відповідають за підтримку інформаційних ресурсів. Фахове висвітлення теми навчального курсу провів кандидат технічних наук, докторант Національної Академії Наук Сергій Феодосійович Гончар. На неформальному курсі зі слухачами були проведені лекційні заняття з теорії  аналізу й оцінювання ризиків та ознайомлення  з  ризик-менеджментом за стандартом ISO 27001. На практичному занятті з фахівцями підприємств розглядалися практичні ключові питання огляду інструментальних засобів з аналізу, оцінювання й управління ризиками. Значна увага приділялася методиці оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем та розробці корпоративної методики аналізу та оцінки ризиків. При  проведенні співбесід зі слухачами кожному надавалися пропозиції щодо вирішення окремих власних проблем і питань з організаційного, апаратно-програмного та кадрово-функціонального забезпечення під час обслуговування ресурсів інформаційних систем у промисловців і підприємців. По закінченні курсу за результатами співбесіди слухачі склали залік та отримали свідоцтво державного зразку. Захід став черговим продовженням діяльності бібліотеки у рамках проекту з неформальної професійної освіти.

 

 

 

Тhe library hosted an informal educational course on the topic "Risk assessment of information systems resources"

 

On November 7, the library hosted an informal educational course on the topic "Risk assessment of information systems resources", organized by the Mykolaiv Adult Education and Training Center. The basis of this educational course was the relevant provisions of the laws of Ukraine "On education" and "On the professional development of workers". The training was conducted in order to raise awareness and competence of employees in the field of knowledge "Information Technology".

The training was attended by heads of departments, programmers and computer specialists of the leading enterprises of  Mykolaiv and Kherson, which are responsible for supporting information resources. Candidate of Technical Sciences, PhD candidate of the National Academy of Sciences S. Gonchar gave an expert coverage of the subject of the training course. Lectures on the theory of risk analysis and assessment and familiarization with risk management according to ISO 27001 were held during the informal course with the students. Much attention was paid to the methodology for assessing the security risks of information systems resources and developing a corporate methodology for risk analysis and assessment. During the interviews with the listeners, each was offered suggestions on solving their own problems and issues related to organizational, hardware, software and human-functional support while servicing information systems resources for industrialists and entrepreneurs. At the end of the course, the students passed the test and received a state certificate after the interview. The event was another extension of the library's activities in the framework of the project on non-formal vocational education.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi