Статті

Щорічна конференція Української бібліотечної асоціації «Інша бібліотека – вийти за межі»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 1402

21-22 листопада фахівці бібліотеки – директор В.В. Агаркова, заступник директора з наукової роботи Н.В. Моісеєва, завідуюча відділом обслуговування користувачів О.І. Фікс, а також голова ГО «Миколаївське регіональне відділення Української бібліотечної асоціації» Н.Ф. Богза  взяли участь у щорічній конференції Української бібліотечної асоціації «Інша бібліотека – вийти за межі», що проходила у м. Києві.

На пленарному засіданні конференції обговорювалися стратегія Української бібліотечної асоціації та питання реформування бібліотечної справи в Україні, були представлені нові партнерські ініціативи, зокрема проект з цифрової грамотності населення від Міністерства  цифрової трансформації України, проекти Українського інституту книги та Українського інституту національної пам’яті, цифрова бібліотека на основі рішень від компанії Huaweі.

У рамках конференції відбулося «LIVE-ШОУ» від номінантів Всеукраїнського конкурсу «Творчий злет: молодий бібліотекар року 2019», де троє фіналістів І етапу конкурсу презентували свій професійний досвід, досягнення та успіхи, громадську діяльність. За результатами голосування учасників конференції переможцем конкурсу стала  наша колега О. І. Фікс.

Також на конференції відбулася урочиста церемонія вручення нагород і відзнак ВГО «Українська бібліотечна асоціація», а саме: нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року», вручення Почесних відзнак УБА «За відданість бібліотечній справі», «За внесок у бібліотечну освіту»,  «Інклюзивна бібліотека» та грамот УБА.

Приємно, що серед нагороджених були і наші колеги: заступник директора Миколаївської ОУНБ Н.В. Моісеєва отримала грамоту ВГО «УБА», а директор Миколаївської ОЮБ Н.В. Ткаченко отримала Почесну відзнаку «За відданість бібліотечній справі». 

У рамках засідання «Партнерство для розвитку» обговорювалися питання співпраці бібліотек з соціально відповідальним бізнесом та електронного навчання (е-learning) в діяльності бібліотек.

Робочі питання, напрямки діяльності організації у 2020 р. розглядалися на розширеному засіданні Президії ВГО «Українська бібліотечна асоціація», керівників регіональних відділень та секцій УБА.

Наступного дня робота конференції продовжилася у форматі секцій за темами «Інноваційні моделі діяльності бібліотек: мрія чи реальність?», «Інформаційні технології для бібліотек, а не бібліотеки для інформаційних технологій», «Яким бути бібліотечному фахівцю 4.0: зміст освіти і вимоги практики», «Українська бібліотечна асоціація і соціум: є контакт» та «Куди рухається світ: бібліотечні тренди».

Участь бібліотечних фахівців у конференції сприяла збагаченню професійного досвіду, а також генерації нових ідей та планів щодо подальшого розвитку бібліотеки.

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 

Annual conference of the Ukrainian Library Association«Another Library - Go Beyond»

 

November 21-22, specialists of the library - director V.V. Agarkova, Deputy Director for Scientific Work  N.V. Moiseeva, Head of Customer Service O.I. Fix, as well as the head of the public organization" Mykolaiv Regional Branch of the Ukrainian Library Association" N.F. Bogza took part in the annual conference of the Ukrainian Library Association "Another Library - Get Beyond", held in Kyiv.

The plenary session of the conference discussed the strategy of the Ukrainian Library Association and the issues of reforming library business in Ukraine, presented new partnership initiatives, including the project on digital literacy of the population from the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, projects of the Ukrainian Book Institute and the Ukrainian Institute of National Memory, digital library based on Huawei solutions.

Within the framework of the conference there was a LIVE-SHOW from nominees of the All-Ukrainian competition "Young librarian of the year 2019", where three finalists of the first stage of the competition presented their professional experience, achievements and successes, public activity. According to the voting results of the conference participants, our colleague Olga Fix became the winner of the competition.

It is nice that among the awardees were our colleagues: deputy director of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library N.V. Moiseeva received the diploma of the All-Ukrainian Public Organization "Ukrainian Library Association", and the director of the Mykolaiv Regional Youth Library N.V. Tkachenko received an Honorary Mention for her dedication to the librarianship.

The issues of cooperation between libraries with socially responsible business and e-learning (e-learning) in the activities of libraries were discussed within the framework of the Partnership for Development meeting.

Work issues, activities of the organization in 2020 were discussed at an extended meeting of the Presidium of the Ukrainian Library Association, heads of regional offices and sections of the Ukrainian Library Association.

The following day, the work of the conference continued in the format of sections on the topics: "Innovative models of library activities: a dream or a reality?" , "The Ukrainian Library Association and Society: Have a Contact" and "Where the World Goes: Library Trends".

The participation of library professionals in the conference contributed to the enrichment of professional experience, as well as the generation of new ideas and plans for the further development of the library.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi