Статті

Патентна документація: види та використання

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 57

Від найдавніших часів до сьогодення винахідництво є постійним та незмінним супутником життя людства. Винаходи – дивовижні плоди людської фантазії – змінюють наші уявлення про навколишній світ, значно розширюють світогляд, а головне – відкривають нові знання та можливості, що є вагомими сходинками до покращення рівня життя суспільства. Саме правовому забезпеченню охорони винаходів та корисних моделей була присвячена інформгодина «Патентна документація: види та використання», що відбулася 13 лютого в обласній науковій бібліотеці.

Учасники заходу – студенти ВП «МФ КНУКіМ» дізналися про нормативну базу патентно-інформаційної діяльності, міжнародну патентну класифікацію та порядок оформлення заявки на винахід або корисну модель, а також про особливості проведення патентного дослідження та патентного пошуку винаходів в Україні. Співробітники бібліотеки розповіли про патентний фонд обласної наукової бібліотеки, періодичні видання та бази даних, що охоплюють всі питання охорони та захисту інтелектуальної власності і патентування.

Увазі присутніх була представлена виставка літератури «Інтелектуальна власність в Україні» з фонду бібліотеки.

 

 


 

 

Patent documentation: types and uses

 

From ancient times to the present, invention has been a constant companion of human life. Inventions - the wonderful fruits of human imagination - change our understanding of the world around us, broaden our outlook, and most importantly, open up new knowledge and opportunities that are important steps towards improving the standard of living of society. It was the legal support for the protection of inventions and utility models that was devoted to the "Patent Documentation: Species and Use" informational hour held on February 13 at the Regional Scientific Library.

Participants of the event - students of the Mykolaiv Branch of the Kiev National University of Culture and Arts learned about the regulatory framework of patent information activity, international patent classification and procedure for applying for an invention or utility model, as well as the features of conducting patent research and patent search for inventions in Ukraine. Library staff spoke about the Regional Science Library's patent fund, periodicals and databases covering all intellectual property and patent protection issues.

An exhibition of the library's Intellectual Property in Ukraine literature was presented to the audience. 

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi