Статті

18-19 червня 2020 р. пройшли чергові онлайн-тренінги за проєктом «Твори культуру: створюємо бібліотечні інноваційні послуги»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 166

18-19 червня 2020 р. завідуюча Інформаційно-ресурсним центром міжнародного партнерства Лариса Сидоренко взяла участь у чергових онлайн-тренінгах за проєктом «Твори культуру: створюємо бібліотечні інноваційні послуги», що реалізується ВГО «Українська бібліотечна асоціація» за підтримки Європейського Союзу (програма «Дім Європи»). Партнерами даної ініціативи виступають Публічні бібліотеки м. Орхус (Данія), Білоруська бібліотечна асоціація та асоціація «Культура та креативність».

Цього разу тренінги знову пройшли за участю данських тренерів з м. Орхус – бібліотекарки відділу роботи із дорослими Dokk1 Лізбет Меркедаль та помічника відділу інформації Dokk1 Даніеля Сванхольма.

Учасники обговорювали та проаналізували результати проведення інтерв'ю відвідувачів щодо їхнього бачення впровадження інноваційної послуги та вирішення дизайнерської проблеми, взяли участь у мозковому штурмі та груповому генеруванні ідей та шляхів втілення дизайнерської ідеї.  Окрім того, учасники дізналися, чому прототипи ідей є важливими, дізналися як протестувати свій прототип та підготуватися до його презентації.

Наступна зустріч відбудеться 25 червня, під час якої всі учасники будуть презентувати свої креативні доробки.

 

 

#творикультуру

 

 

 

Online trainings on the project continue"Create culture: create innovative library services"

 

On June 18-19, 2020, Larysa Sydorenko, Head of the Information and Resource Center of the International Partnership, took part in regular online trainings on the project "Create Culture: Creating Library Innovative Services" implemented by the Ukrainian Library Association with the support of the European Union. House of Europe ". The partners of this initiative are the Public Libraries of Aarhus (Denmark), the Belarusian Library Association and the Culture and Creativity Association.

This time the trainings were again attended by Danish trainers from Aarhus - Librarian of the Department for Work with Adults Dokk1 Lisbeth Merkedal and Assistant of the Department of Information Dokk1 Daniel Swanholm.

Participants discussed and analyzed the results of interviews with visitors about their vision of implementing an innovative service and solving a design problem, participated in brainstorming and group generation of ideas and ways to implement a design idea. In addition, participants learned why prototypes of ideas are important, how to test their prototype and prepare for its presentation.

The next meeting will take place on June 25, during which all participants will present their creative work.

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi