Статті

Засідання дискусійного клубу «Матриця майбутнього» за темою «Життя громадського суспільства в умовах загроз вірусних захворювань»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 330

30 червня о 14.00 на платформі Zoom у рамках роботи дискусійного клубу «Матриця майбутнього» відбулося засідання за темою «Життя громадського суспільства в умовах загроз вірусних захворювань». Організатор та модератор заходу – директор Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області, керівник Асоціації «Інноваційний Кластер RInnoHUB» В. Б. Євсєєв.

Виконавчий директор Миколаївського Регіонального центру підтримки бізнесу А. М. Ващиленко розповів про ризики та можливості конкурентного розвитку бізнесу та адаптацію підприємців у період карантину.

Експерт з організації та управління ритейл-технологіями асоціації «Інноваційний Кластер RInnoHUB» О. Д. Паленко розглянув питання переходу торгівлі на онлайн-продаж продуктів, що в період карантину став трендом, а також аспекти електронної комерції, що у нашій країні набрала обертів в умовах кризи.

Завідувач кафедри економічної політики та безпеки, доктор економічних наук, професор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Г. В. Єфімова наголосила на основних питаннях, що виникають при запровадженні дистанційних форм навчання в освітньому процесі, та окреслила шляхи їхнього подолання.

Тему «Соціум в умовах нових ризиків і загроз» розкрив голова правління Миколаївського обласного осередку «Спілка економістів України» О. В. Мірошниченко.

Директор навчального центру в компанії ІГ «Універ» С. Шульган  висловив свою думку щодо девальвації світових валют та загальних економічних тенденцій. Доповідач акцентував увагу на необхідності інвестування в умовах коронакарантину та важливості співпраці з міжнародними валютними фондами.

 

 

 


Meeting of the discussion club "Matrix of the Future"

 

On June 30 at 14.00 on the Zoom platform as part of the discussion club "Matrix of the Future" a meeting was held on "Life of civil society in the face of threats of viral diseases." The organizer and moderator of the event is V.B. Yevseyev, Director of the Regional Fund for Entrepreneurship Support in Mykolaiv region, Head of the RInnoHUB Innovation Cluster Association.

Executive Director of the Mykolaiv Regional Center for Business Support A.M. Vashchylenko spoke about the risks and opportunities for competitive business development and adaptation of entrepreneurs during quarantine.

O.D. Palenko, an expert on the organization and management of retail technologies of the RInnoHUB Innovation Cluster Association, considered the issue of trade transition to online sales of products that became a trend during the quarantine period.

Head of the Department of Economic Policy and Security, Doctor of Economics, Professor of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, G.V. Yefimova stressed the main issues arising in the introduction of distance learning in the educational process and outlined ways to overcome them.

The topic "Society in the conditions of new risks and threats" was opened by the chairman of board of the Mykolaiv regional branch "Union of Economists of Ukraine" O.V. Miroshnychenko.

S. Shulgan, Director of the Training Center at I.G. Univer, expressed his opinion on the devaluation of world currencies and general economic trends. The speaker emphasized the need to invest in corona quarantine and the importance of cooperation with international monetary funds.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi