Статті

Проведено онлайн-консультацію для відповідальних осіб бібліотек-учасниць Миколаївської області щодо оцінювання книжок

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 131

У 2020 р. Державна установа «Український інститут книги» проводить відбір книжкової продукції для поповнення фондів публічних бібліотек за новими принципами і правилами, що передбачає новий механізм співпраці з публічними бібліотеками.

Українським інститутом книги було проведено відбір бібліотек для участі у Програмі поповнення фондів публічних бібліотек. До остаточного переліку бібліотек увійшло 26 бібліотек Миколаївської області, що отримають книжкові видання, будуть брати  участь в оцінюванні, звітувати про їхню популяризацію.

На обласному рівні визначено відповідальних осіб від обласних універсальних наукових бібліотек, які брали участь у онлайн-практикумах, інструктажах, що проводив відділ підтримки книговидання ДУ «Український інститут книги» по роботі в «Автоматизованій системі відбору та розподілу книжкової продукції». Відповідальні особи у подальшому проводитимуть консультування бібліотек-учасників Програми з питань роботи у персональному кабінеті бібліотек.

21 вересня 2020 р. на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки було організовано та проведено онлайн-консультацію для відповідальних осіб бібліотек-учасниць Миколаївської області щодо оцінювання книжок, запропонованих видавцями на програму поповнення бібліотечних фондів у персональному кабінеті бібліотеки.

 

 

 

In 2020, the State Institution "Ukrainian Book Institute" will select book products to replenish the funds of public libraries according to new principles and rules, which provides a new mechanism for cooperation with public libraries.

The Ukrainian Book Institute selected libraries to participate in the Public Library Replenishment Program. The final list of libraries includes 26 libraries of the Mykolaiv area which will receive book editions, will take part in an assessment, to report on their popularization.

At the region level, responsible persons from region universal scientific libraries have been identified who took part in online workshops and briefings conducted by the Book Publishing Support Department of the Ukrainian Book Institute to work in the Automated Book Selection and Distribution System. In the future, the responsible persons will consult the libraries-participants of the Program on the issues of work in the personal office of libraries.

On September 21, 2020 on the basis of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library an online consultation was organized and held for the responsible persons of the participating libraries of the Mykolaiv region on the evaluation of books offered by publishers for the library replenishment program in the library's personal account.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi