Статті

Година спілкування «Бути медіаграмотним: десять необхідних компетентностей»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 144

28 жовтня у рамках відзначення Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності, що традиційно відзначається за ініціативою ЮНЕСКО в останній тиждень жовтня, для співробітників обласної наукової бібліотеки було проведено годину спілкування за темою «Бути медіаграмотним: десять необхідних компетенцій».

Під час заходу завідуюча відділом обслуговування Ольга Фікс та завідуюча Інформаційно-ресурсним центром міжнародного партнерства МОУНБ Лариса Сидоренко разом з учасниками проаналізували ключові компетенції, що поділяються на 4 розділи: розуміння, використання, комунікація та стратегія.

Учасники обговорили важливість розуміння все більшого впливу ЗМІ на суспільство, різноманітні аспекти використання обладнання, програмного забезпечення й додатків та вміння  орієнтуватися у медіасередовищі. Окрім того, учасники зазначили, що теперішнє суспільство приділяє багато уваги пошуку та обробці різних видів інформації, створенню контенту та використанню різних видів соціальних мереж та зійшлися на думці, що комунікація сьогодні набуває все більшого значення. Наприкінці всі присутні поділилися своїми думками щодо власного використання медіа та зазначили, що вони  є засобом для реалізації особистих, соціальних, професійних або суспільних цілей.

Сподіваємося, що проведення даного заходу допоможе учасникам не лише самим змінити підхід до сприйняття та оцінки інформації, а й використовувати у професійному та особистому житті 10 компетентностей з медіаграмотності.

 

#MIL2020_UBA та #MIL2020_Ukraine_library

 

 

Hour of communication "Being media literate: ten necessary competencies"

 

On October 28, as part of the celebration of Global Media and Information Literacy Week, which is traditionally celebrated at the initiative of UNESCO in the last week of October, an hour of communication was held for library staff on "Being media literate: ten necessary competencies."

During the event, Olga Fiks, Head of the Service Department, and Larysa Sydorenko, Head of the International Partnership Information and Resource Center of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library, together with the participants, analyzed the key competencies, which are divided into 4 sections: understanding, use, communication and strategy.

Participants discussed the importance of understanding the growing impact of the media on society, various aspects of the use of hardware, software and applications, and the ability to navigate the media environment. In addition, participants noted that today's society pays much attention to finding and processing different types of information, creating content and using different types of social networks, and agreed that communication is becoming increasingly important today. At the end, all participants shared their views on their own use of the media and noted that they are a means to achieve personal, social, professional or social goals.

We hope that this event will help participants not only to change their approach to the perception and evaluation of information, but also to use in professional and personal life 10 competencies in media literacy.

 

#MIL2020_UBA та #MIL2020_Ukraine_library

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi