Статті

Відеопрезентація творчості Галини Запорожченко

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 1344

 

5 листопада в Інформаційно-ресурсному центрі міжнародного партнерства у рамках акції «Миколаїв, що читає» локального проєкту «Будь на хвилі – читай, думай, дискутуй!» відбулася відеопрезентація творчості поетеси, члена Національної спілки письменників України, академіка Міжнародної літературно-мистецької Академії України, освітянки, просвітянки, краєзнавця, філолога за фахом – Галини Запорожченко.

Під час зустрічі гостя розповіла, що працює  завідувачкою кабінету «Освіта Миколаївщини» навчального Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Із середини 1980-х років пані Галина проживає у м. Миколаєві. Предметно займається краєзнавством, захоплюється світом мистецтва й пише поезію для дорослих та дітей. Творчий потенціал жінка  черпає з духовного джерела свого роду, із нерозривного зв’язку з рідним краєм.

Пані Галина зазначила, що є авторкою поетичних збірок «Крізь роки-літа», «СонЦе», «Хай святиться надія», ліро-епічної поеми «Мазепа», збірки дитячих віршів «Равликове свято», співавторкою поетичних альманахів, літературно-художнього видання «Дебют-газета», часопису «Рідна віра», книг «Абетковий словограй: тавтограми, монофони», «Живлюща сила Ємигії». Протягом свого творчого шляху вона була нагороджена особливими нагородами та пам’ятними медалями, а також є  лауреатом  міжнародних літературно-мистецьких  премій.

На зустрічі поетеса зробила огляд ліро-епічної поеми "Мазепа", зауваживши, що минулий  рік  був  ювілейним – 380 років від дня народження Івана Мазепи та 310 років, як гетьман відійшов у вічність. Також авторка зачитала вірші з останньої недавно виданої дитячої книжечки «Равликове свято» та осінні вірші з поетичної збірки «Хай святиться надія». Вона зауважила, що осінь її улюблена пора року, надихає на творчість.

 

 

{flv}zaporoj{/flv}

 

Video presentation of the work of Galina Zaporozhchenko

 

On 5 th of November in the Information and resource center of the international partnership within the limits of the action "Mykolaiv reading" of the local project "Be on a wave - read, think, discuss!" there was a video presentation of the work of the poetess, member of the National Union of Writers of Ukraine, academician of the International Literary and Art Academy of Ukraine, educator, educator, local historian, philologist by profession - Halina Zaporozhchenko.

During a meeting the guest told that she works as the head of an office «Education of Mykolaivshchina» educational Mykolaiv regional institute of postgraduate pedagogical education. Ms. Halyna has lived in Mykolayiv since the mid-1980s. She studies local lore, is fascinated by the world of art and writes poetry for adults and children. A woman draws her creative potential from a kind of spiritual source, from an inseparable connection with her native land.

Ms. Halyna noted that she is the author of poetry collections "Through the years-summers", "Sun", "Let hope be holy", lyric-epic poem "Mazepa", a collection of children's poems "Snail's holiday", co-author of poetry almanacs, literary and artistic publication "Debut-newspaper", the magazine "Native Faith", books "Alphabetical wordplay: tautograms, monophones", "Nourishing power of Emigia". Throughout her career, she has been awarded special prizes and commemorative medals, and has won international literary and artistic awards.

At the meeting, the poetess reviewed the lyric-epic poem "Mazepa", noting that last year was a jubilee - 380 years since the birth of Ivan Mazepa and 310 years since the hetman passed away. The author also read poems from the latest recently published children's book "Snail Holiday" and autumn poems from the poetry collection "Let Hope Be Holy". She noted that autumn is her favorite time of year, inspiring creativity.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi