Статті

Висловлюємо щиру подяку родині Олександра Кузьмича Іванова (1946-2020) за передані у дар видання

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 668

 

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека висловлює щиру подяку родині заслуженого працівника культури України, «Городянина року–2008», лауреата обласної культурологічної премії ім. М. Аркаса, педагога-науковця, професора МФ КНУКіМ, поета, музиканта, композитора, публіциста, доброго друга обласної бібліотеки Олександра Кузьмича Іванова (1946-2020) за передані у дар літературно-художні, науково-методичні, навчальні видання та нотні збірники: «Моєї пісні бентежна струна» (Кіровоград, 1998), «Варіації на тему» (Миколаїв, 2009), «Музыкальный момент» (Миколаїв, 2010), «Душа созрела для полёта» (Миколаїв, 2014), «Новеллы» (Миколаїв, 2017), Гармонія» (Київ, 2018), «Наука і творчість: двоєдиний вимір мистецтва» (Миколаїв, 2020).

Особливу увагу звертаємо на останню прижиттєву книгу науковця, видану у видавництві «Іліон» у 2020 р., невдовзі після його смерті.  Ця книга – свого роду підбиття висновків його життя та творчості. У ній зібрані наукові, методичні роботи з історії мистецтва, творчості, літературного та музичного життя м. Миколаєва, надруковані матеріали про відомих миколаївців – Дмитра Креміня, В’ячеслава Качуріна, Анатолія Малярова, Олександра Фіногєєва та ін.

Запрошуємо усіх, хто цікавиться літературою та мистецтвом краю, завітати до бібліотеки та ознайомитися з виданнями.

 

 


 

 

 

 

 


 

 

We express our sincere gratitude for the donated publications

 

The Mykolaiv regional universal scientific library expresses sincere gratitude to a family of the honored worker of culture of Ukraine, "Citizen of the year-2008", the winner of the regional culturological award of them., pedagogue-scientist, professor, poet, musician, composer, publicist, good friend of the regional library Olexandra Kuzmycha Ivanova (1946-2020) for donated literary-artistic, scientific-methodical, educational publications and music collections: "My song is a troubled string" (Kirovograd, 1998), "Variations on a theme" (Mykolaiv, 2009), "Musical moment" (Mykoliav, 2010), "The soul is ripe for flight" (Mykoliav, 2014), "Novels" (Mykolaiv) , 2017), Harmony”(Kyiv, 2018),“ Science and Creativity: A Dual Dimension of Art ”(Mykolaiv, 2020).

We pay special attention to the last life book of the scientist, published by Ilion Publishing House in 2020, shortly after his death. This book is a kind of summing up of his life and work. It contains scientific, methodical works on the history of art, creativity, literary and musical life of Mykolaiv city, published materials about famous Mykolaiv residents - Dmitro Kremin, Vyacheslav Kachurin, Anatoly Malyarov, O. Finogeev and others.

We invite everyone who is interested in the literature and art of the region to visit the library and get acquainted with the publications.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi