Статті

«Чи можлива освіта без хабарів?»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 134

10 листопада у рамках реалізації проєкту «Академічна доброчесність» за ініціативою Інформаційно-ресурсногоцентру міжнародного партнерства та підтримки співробітників Наукової бібліотекиНаціонального університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ) – кандидата педагогічних наук, завідувачки сектору Наукової бібліотеки, координатора Американської бібліотеки ім. В. Китастого Світлани Чуканової та завідувачки сектору Наукової бібліотеки, бібліотекаря відділу довідки та видачі Американської бібліотеки ім. В. КитастогоІрини Рябець відбулася година спілкування «Чи можлива освіта без хабарів?».

Зустріч відбулася на платформі ZOOM, що дало змогу долучитися до неї центрам «Вікно в Америку» із Дніпра та Маріуполя, викладачам та студентам Новобузького аграрного коледжу, працівникам Новобузької центральної районної бібліотеки та Миколаївської ОУНБ.

Експерти зазначили, що академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Вони представили цікавий та корисний досвід Наукової бібліотеки НаУКМА у межах викладання курсів «Академічна доброчесність» для магістрів програми «Антикорупційні студії», бакалаврів у межах курсу «Вступ до Могилянських студій» та аспірантів у межах курсу «Цифрова наука».

Учасники зійшлися на думці, що напрацьований колегами та викладачами досвід безперечно заслуговує на увагу,а впровадженняу навчальний процес освітніх закладів всебічних аспектів з академічної доброчесності як ніколи стоїть на порядку денному.

 

 

«Is education possible without bribes?»

 

November 10 in the framework of the project "Academic Integrity" at the initiative of the Information and Resource Center of International Partnership and support of the Scientific Library of the National University "Kyiv-Mohyla Academy" (Kyiv) - Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Scientific Library, Coordinator of the V. Kytasty American Library Svitlana Chukanova and the head of the sector of the Scientific Library, librarian of the reference and issuance department of the V. Kytasty American Library Iryna Ryabets hosted an hour of communication "Is education possible without bribes?".

The meeting took place on the ZOOM platform, which allowed the Window on America Centers from Dnipro and Mariupol, teachers and students of Novobuzhskyi Agrarian College, employees of Novobuzhskyi Central District and Mykolaiv regional universal scientific library to join it.

At the beginning of the meeting, the experts noted that academic integrity is a set of ethical principles and statutory rules that all participants in the educational process should follow in order to ensure confidence in learning outcomes and / or scientific (creative) achievements. Then they presented an interesting and useful experience of the Scientific Library within the framework of teaching the courses "Academic Integrity" for masters of the program "Anti-Corruption Studies", bachelors within the course "Admission to Mohyla Studies" and graduate students within the course "Digital Science".

The participants agreed that the experience gained by colleagues and teachers definitely deserves attention, and the introduction and study in the educational process of educational institutions of various levels of comprehensive aspects of academic integrity is on the agenda as never before.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi