Статті

Дякуємо видавництву «Право» за отримані шостий та вісімнадцятий томи енциклопедії «Велика українська юридична енциклопедія»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 192

 

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека плідно співпрацює з харківським видавництвом «Право», що спеціалізується на підготовці та виданні наукової, навчальної, довідкової літератури з правової тематики.

Одним з видань цього видавництва є 20-томна «Велика українська юридична енциклопедія». Цього року бібліотека отримала шостий та вісімнадцятий томи енциклопедії. Так, шостий том «Фінансове право» є першим в Україні систематизованим зведенням знань про основні поняття фінансового права та містить результати досліджень, що відображають сучасний стан фінансово-правового регулювання в Україні. У вісімнадцятому томі «Кримінологія. Кримінально-виконавче право» наводяться відомості про стан та досягнення кримінології та її термінологічний апарат, про проблеми попередження злочинності та специфіку галузі кримінально-виконавчого права.

Енциклопедія буде корисна науковцям, викладачам, студентам і курсантам закладів вищої освіти, аспірантам та всім, хто цікавиться юридичними питаннями в різних галузях.

 

 

 

We thank the publishing house «Law» for the received sixth and eighteenth volumes of the encyclopedia«Great Ukrainian Legal Encyclopedia»

 

The Mykolaiv regional universal scientific library fruitfully cooperates with the Kharkiv publishing house "Law" specializing in preparation and the edition of the scientific, educational, reference literature on legal subjects.

One of the publications of this publishing house is the 20-volume "Great Ukrainian Legal Encyclopedia". This year the library received the sixth and eighteenth volumes of the encyclopedia. Thus, the sixth volume "Financial Law" is the first in Ukraine systematized summary of knowledge about the basic concepts of financial law and contains the results of research that reflects the current state of financial and legal regulation in Ukraine. In the eighteenth volume "Criminology. Criminal Enforcement Law ”provides information on the state and achievements of criminology and its terminology, the problems of crime prevention and the specifics of the field of criminal executive law.

The encyclopedia will be useful for scientists, teachers, students and cadets of higher education institutions, graduate students and anyone interested in legal issues in various fields.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi