Статті

Обласний круглий стіл «Європейський вибір України та Миколаївщина»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 544

 

16 грудня бібліотекар відділу документів і наукових розвідок з питань краєзнавства А. Л. Шкроботько-Чорна взяла участь в обласному круглому столі «Європейський вибір України та Миколаївщина» (до 25-річчя вступу України до Ради Європи, 75-річчя з дня прийняття Статуту ООН та створення Організації Об’єднаних Націй), що був організований Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та проходив в онлайн-форматі. Участь у заході взяли представники закладів освіти  України та республіки Литва.

У рамках теоретичної частини пленарного засідання «Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи» А. Л. Шкроботько-Чорна презентувала віртуальну книжкову виставку «Діловий імідж України: партнерство та інтеграція», що містить відомості про матеріали щодо теоретичних, методологічних, практичних питань інтеграції та партнерства, історії та сучасного стану європейської та євроатлантичної інтеграції України. Виставка складається з 2-х розділів: «Україна на перехресті коеволюції», «Регіональний аспект європейської та євроатлантичної інтеграції» та має зручну навігацію. Змістовним доповненням є повнотекстові публікації в збірниках та періодичних виданнях.

Переходьте за посиланням https://www.calameo.com/read/0031148995edfe40c0cb2 та знайомтеся з виданнями!

 

 

 

Regional round table «European choice of Ukraine and Mykolaiv region»

 

On December 16, the librarian of the Department of Documents and Scientific Research on Local Lore A.L. Shkrobotko-Chorna took part in the regional round table "European Choice of Ukraine and Mykolaiv Region" (to the 25th anniversary of Ukraine's accession to the Council of Europe, 75th anniversary of the UN Charter and the creation of the United Nations), which was organized by the Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education and took place online. Representatives of educational institutions of Ukraine and the Republic of Lithuania took part in the event.

Within the theoretical part of the plenary session "European integration: historical experience and political perspectives" A.L. Shkrobotko-Chorna presented a virtual book exhibition "Business image of Ukraine: partnership and integration", which contains information on materials on theoretical, methodological, practical issues of integration and partnership, history and current state of Ukraine's European and Euro-Atlantic integration. The exhibition consists of 2 sections: "Ukraine at the crossroads of coevolution", "Regional aspect of European and Euro-Atlantic integration" and has easy navigation. Full-text publications in collections and periodicals are a meaningful addition.

Follow the link https://www.calameo.com/read/0031148995edfe40c0cb2 and read the publications!

 

http://uknr.mk.gov.ua/

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi