Статті

Книжкова виставка «Популярні європейські письменники»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 577

 

Шановні друзі, відвідувачі бібліотеки та центру «Вікно в Америку»!

Запрошуємо вас ознайомитися з книжковою виставкою «Популярні європейські письменники».

Європейська література представляє вічні цінності, зосереджує свою увагу передусім на людині, її особистому та громадському житті, ставить та розв’язує кардинальні питання буття: що таке добро, а що – зло? у чому сенс життя? Така література не може не цікавити читачів.

 У світовій літературі є безліч письменників, творчість яких вважається не тільки найвищим злетом національної культури, але й її найхарактернішим втіленням. Тож пропонуємо вашій увазі книжкову виставку, що об’єднує геніїв слова за географічною ознакою – письменників Європи, які залишили нам воістину багатогранну спадщину – свої твори, що їх можна знайти у фондах нашої бібліотеки.

На виставці представлені книги та твори європейських письменників минулого та сучасності – Артура Конан Дойля, Вальтера Скотта, Оскара Уайльда, Роальда Даля, Джоан Роуллінг та багатьох інших. Видання, написані як українською, так і англійською мовами, будуть цікаві в першу чергу для бажаючих удосконалити свій рівень англійської мови.

Тож, якщо ви бажаєте дізнатися більше про європейських письменників та почитати видання мовою оригіналу, завітайте до бібліотеки та центру впродовж лютого!

Ми чекаємо на вас!

 

 

 


 

Book exhibition «Popular European writers»

 

Dear friends, visitors of the library and the Window to America Center!

We invite you to get acquainted with the book exhibition «Popular European Writers».

European literature represents eternal values, focuses primarily on man, his personal and public life, raises and solves the cardinal questions of existence: what is good and what is evil? what is the meaning of life? Such literature cannot but interest readers.

 There are many writers in world literature whose work is considered not only the highest rise of national culture, but also its most characteristic embodiment. So we offer you a book exhibition that brings together the geniuses of the word by geography - European writers who have left us a truly multifaceted heritage - their works, which can be found in the funds of our library.

The exhibition presents books and works by European writers of the past and present - Arthur Conan Doyle, Walter Scott, Oscar Wilde, Roald Dahl, Joan Rowling and many others. Publications written in both Ukrainian and English will be of interest primarily to those wishing to improve their English.

So, if you want to learn more about European writers and read publications in the original language, visit the library and the center during February!

We are waiting for you!

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi