Статті

На платформі Google Meet відбувся семінар-тренінг за темою «Як втілити в життя власну ідею або винахід»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 562

 

17 лютого у рамках роботи клубу молодих і креативних «Територія Науки» на платформі Google Meet відбувся семінар-тренінг за темою «Як втілити в життя власну ідею або винахід». Участь у заході взяли викладачі та студенти Миколаївського національного аграрного університету, Миколаївського будівельного коледжу, Миколаївського муніципального колегіуму та фахівці з питань патентного права.

З проблемами захисту прав та інтересів власників у разі порушення їхнього авторського права учасників ознайомив патентний повірений України В.П. Довгий. Під час виступу було акцентовано увагу на особливостях оформлення заявки на винахід.

Керівник Науково-творчого товариства молодих науковців Миколаївського національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук А.В. Панфілова розповіла учасникам заходу про використання патентної бази у впровадженні результатів наукових досліджень.

Також учасники заходу дізналися про наукові проєкти та ідеї винахідників, які так і не були втілені в життя, та ознайомилися з тематичною добіркою «Інтелектуальна власність та авторські права» з фонду обласної наукової бібліотеки.

 

 

 

A training seminar

 

On February 17, as part of the work of the club of young and creative "Territory of Science" on the platform Google Meet, a training seminar was held on "How to implement your own idea or invention." The event was attended by teachers and students of Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv Construction College, Mykolaiv Municipal Collegium and patent law specialists.

V.P. Dovhyy, a patent attorney of Ukraine, acquainted the participants with the problems of protection of the rights and interests of owners in case of violation of their copyright.During the speech, attention was focused on the peculiarities of the application for the invention.

Head of the Scientific and Creative Society of Young Scientists of Mykolaiv National Agrarian University, Candidate of Agricultural Sciences A.V. Panfilova told the participants about the use of the patent base in the implementation of research results.

The participants of the event also learned about scientific projects and ideas of inventors, which were never implemented, and got acquainted with the thematic selection "Intellectual Property and Copyright" from the fund of the regional scientific library.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi