Статті

Звіт ро результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №1 від 29.08.2012р.

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1885

 1. Замовник:

 1.1. Найменування: Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гмирьова

 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02221780

 1.3. Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Московська, 9, 54001

 1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail: Липа Неллі Олексіївна, завідуюча відділом формування фондів, заступник голови комітету з конкурсних торгів, м. Миколаїв, вул. Московська, 9, 54001, (0512) 37-34-78, 37-35-74, Е-mail:reglib@farlep.mk.ua

 1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління культури Миколаївської облдержадміністрації. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 02226580

 2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти обласного бюджету

 3. Предмет закупівлі:

 3.1. Найменування:  22.11.2,  книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна 

 3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:   4450 од.

 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Миколаїв, вул. Московська, 9, каб. 63

 3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: серпень-грудень 2012 р.

 4. Процедура закупівлі: Відкриті торги

 5. Інформування про процедуру закупівлі:

 5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

 5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.reglibrary.mk.ua

 5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:  05.07.2012р., №245786

 5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

  5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:   10.08.2012р., № 270074

  5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 29.08.2012р. №279991  

 5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

 6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

 6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2

 6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

 №1.Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничо - книготоргівельна фірма «Альфа»

 №2.   Приватне підприємство «ЦСО»

 6.3. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків:

№1. ЄДРПОУ   31660280

 №2. ЄДРПОУ   32036944

 6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

 №1. м. Донецьк,  вул. Артема, 154а/57, 83004

 №2. м. Донецьк, вул.  Путилівська роща, 16-А, 83007

 7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

 7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 06.08.2011р. до 10.00

 7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час):  06.08.2012. об 11.00

 7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2

 7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

 7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 Подано 2 (дві) пропозиції конкурсних торгів. Ціна  пропозиції конкурсних торгів:

 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничо-книготоргівельна фірма «Альфа» 738989грн.00коп..(без ПДВ)

 -  Приватне підприємство «ЦСО» 736388грн.00коп.(безПДВ)

 Всі учасники дотрималися терміну подання пропозицій конкурсних торгів, надали цінові пропозиції у друкованому вигляді, суворо дотримуючись кількості, форми та порядку розміщення видань у специфікації та зазначили загальну ціну пропозиції. Учасники надали відомості про аналогічні поставки товарів, відомості про наявність власного чи залученого автотранспорту та наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Учасники погодилися з основними умовами договору.

 7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.  

 8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

 8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів  736388грн.00коп. (без ПДВ);

 найвища ціна пропозиції конкурсних торгів  738989грн.00коп. (без ПДВ);

 

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 736388грн.00коп. (без ПДВ);
                                                                                                                                                (цифрами)
  сімсот тридцять шість тисяч триста вісімдесят вісім грн. 00 коп
.(без ПДВ).
                            (словами) 

 8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:   09.08.2012р.

 9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

 9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  Приватне підприємство «ЦСО»

 9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: ЄДРПОУ   32036944

 9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м.  Донецьк, вул., вул. Путилівська роща, 16-А, 83007; т/факс  (062) 345-46-96

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:  27.08.2012р.;  736388 грн.00 коп.   (без ПДВ);

 10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). Визначається у договорі про закупівлю

 11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

 12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

 12.1. Дата прийняття рішення.

 12.2. Причини.

 13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:  

 13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:  Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничо - книготоргівельна фірма «Альфа», Приватне підприємство «ЦСО» - усі учасники подали документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, згідно чинного законодавства.

 13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

 13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничо - книготоргівельна фірма «Альфа», Приватне підприємство «ЦСО»  

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

 14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури). ККТ МДОУНБ ім. О.Гмирьова при оцінюванні пропозицій конкурсних торгів використовувала наступний критерій - «Ціна» - загальна ціна на весь перелік зазначених  видань у Технічному завданні. Оцінка проводилась за наступною методикою. Максимально можлива кількість балів по критерію «Ціна» дорівнює 100. Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки,  шикуються по мірі зростання значення показника. Переможцем обрано Учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)  визначено пропозицію найбільш економічно вигідною Приватне підприємство «ЦСО»,  яка набрала максимальну кількість балів.

 Обґрунтування підстав відмови в участі у процедурі закупівлі;

 Комітет з конкурсних торгів застосовував до учасників торгів ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: Не було виявлено зазначених пунктів і відкриті торги відбулися.

 Відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника: відсутні.

 15. Склад комітету з конкурсних торгів :

 

Голова ККТ:

 

            Агаркова В.В. - заступник директора з ОБІС     

 

Заступник голови ККТ:

 

            Липа Н.О.  – зав.відділом формування фондів 

 

Секретар ТК:

 

            Саєнко Ж.М. – економіст                                  

 

Члени ККТ::

 

            Астапенко Т.С. – заступник директора з Н.Р

 

            Хромченко Н.В.- заступник директора з МТЗ

 

            Визір О.М.- головний інженер                  

 

           Войциховська М.М.- головний бухгалтер  

 

 

 

Голова ККТ,заступник директора з ОБІС

 

                                                       __________________________

 

 Агаркова Вікторія Вікторівна                          підпис, М.П.

 

 Порівняльну характеристику конкурсних пропозицій можна переглянути або скачати ТУТ!:

 

http://www.reglibrary.mk.ua/arc/porivxarpropoz.xls

 

 

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi