Статті

«Книги – ровесники бібліотеки (до 130-річчя з дня заснування Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова)»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 3236

11 листопада 2011 р. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гмирьова відзначає 130-річний ювілей з дня заснування. Протягом багатьох десятиліть вона залишається провідним інформаційним центром Півдня України, джерелом науки, освіти та культури. Унікальний багатомільйонний фонд бібліотеки, в якому сконцентрований духовний та інтелектуальний досвід людства, є безцінним національним надбанням.

 

У фонді зберігається близько 50 назв книг та періодичних видань, що в цьому році разом з бібліотекою відзначають свій 130-річний ювілей. Здебільшого це художня література, а також книги з природознавчих наук, літературознавства, етнографії,  сільського господарства та техніки. Найбільш цінними є прижиттєві  видання праць відомих письменників і вчених.

 

 

 

Наумов, Н.И. В тихом омуте : рассказы из быта сибирских крестьян / Н.И. Наумов. – СПб. : изд-во кн. магазина В.А. Цвылева. Тип. д-ра А.М. Хана, 1881. – 429 с.

 

Автор - белетрист-народник, побутописець переважно сибірського селянства, що значно відрізняється від заляканого російського селянства і відносною заможністю, і вмінням постояти за себе. Проте, цілком приєднавшись до школи ідеалізаторів народу, Наумов бачить у сибірському селянині тільки усілякі чесноти. Значна частка його оповідань присвячена зображенню безсердечності, нахабства, підкупу, залякування, за допомогою яких хижа зграя куркулів і скупників обманюють мужика і висмоктують з нього всі соки. Незважаючи, однак, на однобічність, елементарність прийомів і тенденційність, оповідання М.І. Наумова посідають значне місце в російській "мужицькій белетристиці".

 

 

 

Костомаров, Н.И. Черниговка : быль второй  половины XVII века / Н.И. Костомаров. – СПб. : тип. А.С. Суворина, 1881. – 297 с.

 

Серед книг, датованих 1881 роком, слід відзначити працю відомого російського історика та письменника М.І. Костомарова. Мріючи про відродження малоруської літератури, вчений перечитав усю, видану на той час, літературу на українській мові. Він здійснював етнографічні екскурсії селами України, під час яких збирав українські пісні та сказання. У результаті копіткої дослідницької діяльності М.І. Костомаров написав цілий ряд праць, присвячених історії України, серед яких слід відзначити представлений твір, де яскраво описано життя українського народу за часи Запорожських козаків.

 

 

 

 

Давидов, А. Элементарная геометрия в объеме гимназического курса / А. Давидов. – 12-е изд. – М. : изд. кн. магазина наследников братьев Салаевых. Тип. Т. Рис, 1881. – 346 с.

 

 

А. Давидов - російський математик і механік, автор праць з диференційних рівнянь з приватними похідними, визначеним інтегралом і застосуванням теорії ймовірностей до статистики. Найбільшим досягненням вченого стало написання ним шкільних підручників з математичних предметів, в яких він викладав теоретичний матеріал у тісному зв'язку з практичними питаннями, застосовував наочні докази. Представлений підручник, за загальним визнанням, був дуже високої якості. Книга витримала 39 видань протягом шістдесяти років.

 

 

 

Водовозова,  Е.Н. Жизнь европейских народов : в 2 т. / Е.Н. Водовозова. - 2-е изд. – СПб. : тип. т-ва «Обществ. польза», 1881. – Т. 2. – 529 с.

 

Праця російської письменниці Є.М. Водовозової дає можливість ознайомитись з передовими дослідженнями кінця XIX століття. У книзі міститься різностороння інформація про культурний, політичний, суспільний та економічний устрій різних країн, характер та побутові особливості народів. Звернена увага на історію та навколишню природу. Значне місце приділяється слов’янським народам. Автор намагалася бути максимально об’єктивною: відмічаючи досягнення народу, його національні особливості та місце серед інших європейських націй, в той же час вказала на його недоліки. Текст ілюстровано численними малюнками В.М. Васнецова.  Книга у другій половині  XIX ст. декілька разів перевидавалася, при цьому кожне видання редагувалось  автором.

 

 

 

Брандес, Г. Главные течения литературы девятнадцатого столетия / Г. Брандес. – М. : тип. Мартынова, 1881. – 409 с. 

 

Книга датського критика, відомого чудовими працями з історії літератури та естетики, містить лекції, що вчений читав в Копенгагенському університеті. Тонкий критичний смак, майстерність стилю і глибина розуміння придають праці неймовірний інтерес. Книга має цінність не лише з точки зору літературознавства, за іі допомогою можна узнати, якою була мова і стиль лекцій у кінці XIX ст.

 

 

 

Бок, К.Э. Человеческое тело, его строение, жизнь и холя : рук. для учащихся / К.Э. Бок. – 7-е изд. – СПб. : тип. В. Безобразова и комп., 1881. – 208 с.

 

К.Е. Бок - відомий анатом, автор багатьох популярно-медичних творів. Першу вищу освіту отримав у Миколаївському училищі. Майже всі його популярні твори перекладені на російську мову. Праця, що зберігається у фонді бібліотеки, була написана в останні роки життя, коли вчений почав займатися переважно питаннями громадської охорони здоров'я і шкільної гігієни. Видання містить 9 таблиць та велику кількість ілюстрацій.

 

 

 

Достоевский, Ф.М. Записки из мёртвого дома / Ф.М. Достоевский. – 5-е изд. – СПб. : тип. братьев Пантелеевых, 1881. – Ч. 1-2.

 

«Записки из мёртвого дома» - один з багатьох відомих творів Ф.М. Достоєвського, що складається з однойменної повісті в двох частинах, а також кількох оповідань. Створений під враженням від ув’язнення в Омському острозі в 1850-1854 р. Повість носить документальний характер і знайомить читача з побутом ув'язнених злочинців у Сибіру другої половини XIX століття. Письменник художньо осмислив все побачене і пережите ним за чотири роки. Роман створювався з 1860 по 1862 рік, перші розділи були опубліковані в журналі «Время», що належав його братові Михайлу.

 

 

 

Мордовцев, Д.Л. Поездка к пирамидам / Д.Л. Мордовцев. – СПб. : тип. (бывшая) А.М. Котомина, 1881. – 186 с.

 

Д.Л. Мордовцев – відомий письменник, історик, белетрист. Художні переваги його романів невеликі, але публіці вони подобалися; багато з них витримали по два видання. До кращих творів належать описи його подорожей, де звичайний ліризм автора надає їм задушевний характер. Один з таких описів представлений на виставці.

 

 

 

Кортацци, И. Отражательный инструмент Репсольда / И. Кортацци. – СПб. : тип. Морского м-ва, 1881. – 22 с.

 

Прижиттєве видання праці російського астронома І. Є. Кортацци. Вчений довгий час навчався і працював у Миколаєві. З 1872 р. він директором Миколаївської морської обсерваторії. Крім того, друкувався у відомому журналі «Морской сборник», що також зберігається у фонді бібліотеки.

 

 

 

Слудский, Ф.А. Курс теоретической механики / Ф.А. Слудский. – М.: [б.и.], 1881. – 455 с.

 

Автор – російський математик і механік, заслужений професор Московського університету, основоположник російської геофізики. Ця книга – одна з його основних робіт. При невеликому об'ємі він чудовий повнотою і цілісністю викладу. Після смерті автора в паперах була знайдена записка, де він пояснює, за яких обставин і умов він накреслив план викладання механіки і як поступово виробив свій курс.

 

Примірник, що зберігається у фонді бібліотеки, належав до колекції  Дмитра Аммосова, про що свідчить напис чорнилами на титульному аркуші.

 

 

 

Минаев, Д.Д. Людоеды или люди шестидесятых годов / Д.Д. Минаев. – 2-е изд. – СПб. : изд. юморист. альбома «Аргус». Тип. и хромолитогр. А. Траншеля, 1881. – 214 с.

 

Друге прижиттєве видання відомого роману у віршах російського поета-сатирика, пародиста, фейлетоніста і перекладача Д.Д. Мінаєва. У творах письменника громадська боротьба зливалася з літературною: поетичними засобами він викривав чужі йому погляди, а в літературному житті бачив найбільш яскравий прояв панівних суспільних тенденцій. У своїх творах висловлював співчуття пригнобленому селу, викривав лібералів, бюрократів, реакційні друк і цензуру. Став відомим як "король рими", майстер епіграми, пародії, фейлетону у віршах і особливо каламбуру.

 

 

 

Максимов, С.В. Куль хлеба и его похождения / С.В. Максимов. – 3-е изд. – СПб. : изд. Плотникова. Тип. Л.В. Фомина, 1881. – 322 с.

 

Літературні роботи російського етнографа-белетриста являють собою нариси з народного побуту. Письменник організовував цілий ряд етнографічних експедицій у різні частини Росії. Представлена книга вперше була видана в 1873 р. і витримала 4 видання. У бібліотеці зберігається третє прижиттєве видання.

 

 

 

Глазенап, С.П. Кометы и падающие звёзды / С.П. Глазенап. – СПб. : тип. А.С. Суворина, 1881. – 178 с.

 

Наукова робота відомого російського астронома присвячена дослідженню зірок, рефракції світла в земній атмосфері. Вчений досліджував вплив неконцентрованості атмосферних шарів рівної щільності на рефракцію, виявив існування періодичності в рефракційних ухиленнях, розглянув вплив цієї періодичності на параллакси і аберацію зірок. Запропонував зручний спосіб визначення орбіт подвійних зірок і обчислив велике число цих орбіт, виконавши кілька тисяч спостережень подвійних і змінних зірок.

 

Примірник, що зберігається у бібліотеці, належав до колекції Тадеуша Хомицького, про що свідчить напис чорнилами на титульному аркуші.

 

 

 

Эберс, Г. Император : роман / Г. Эберс. – СПб. : тип. С. Добродеева, 1881. – Т.2. – 321 с.

 

Представлена книга – це історичний роман, що був написаний у 1800 р. Її автор - відомий німецький романіст і вчений-єгиптолог. Дія роману розгортається в Єгипті під час перебування там римського імператора Адріана в 132 році н.е. Не відрізняючись художньою глибиною, твір написано жваво і до цього дня зберігає науково-пізнавальну цінність.   

 

 

 

Черинов, М.П. О причинах заразных болезней / М.П. Черинов. – М. : тип. М.П. Лаврова и К., 1881. – 151 с.

 

М.П. Черінова можна вважати родоначальником вітчизняної бактеріології, що здобув своїми роботами світову популярність. У своєму творі він оскаржує захоплення бактеріологів всемогутністю бактерій. На його думку, можна теоретично пояснити походження деяких заразних хвороб, не залежних від бактерій . Один з московських медичних журналів того часу повідомляв з цього приводу: «...Приветствуем появление книги проф. М. П. Черинова как отрезвляющее слово, как предостережение против увлечений микропаразитною теориею происхождения болезней. Мы рады, что это слово раздалось из нашего отечества. Факт этот доказывает, что критическое отношение к учениям наших западных учителей начинает у нас брать верх над ученическим поддакиванием...».

 

Дана книга належала до колекції А.А. Понятовського, про що свідчить напис чорнилами на титульному аркуші.

 

    

 

Богданов, М.Н. Сорокопуты русской фауны и их сородичи / М.П. Богданов. – СПб. : продаётся у комиссионеров имп. Акад. наук : И. Глазунова, Эггерса и Комп. Тип. имп. Акад. наук, 1881. – 220 с.

 

Російський орнітолог, зоогеограф, один з фундаторів російської зоологічної популярної літератури М.М. Богданов, досліджував фауну Поволжя, Кавказу, Урало-Каспійської області, Мурманського узбережжя.. З 1879 по 1885 рік, працюючи вченим-охоронцем орнітологічної колекції в Зоологічному музеї, приступив до ретельного визначення видів та інвентаризації матеріалів. Одним з результатів такої обробки колекцій стала представлена монограграфія, в якій детально розроблена систематика цієї складної групи птахів і вперше у вітчизняній літературі на серійному матеріалі обговорюються проблеми внутрішньовидової мінливості і критерії виду.

 

 

 

Всеобщая история литературы , сост. по источникам и новейшим исслед., при участии рус. учённых и литераторов; под ред. В.Ф. Корша. – СПб. : изд. К. Риккера. Тип. М. Стасюлевича, 1881. - Т.1. – Ч.2. – 1322 с.

 

У 1880 - 1882 р. під редакцією талановитого журналіста й історика літератури В.Ф. Корша вийшли у світ 15 випусків  капітальної праці, що є дуже цінною в науковому відношенні роботою з літературознавства. У книзі розглядається мова як явище природи і знаряддя літератури, а також писемність і загальні закони історичного руху літератури.

 

 

 

Заграничный вестник : учёно-лит. журнал. – СПб., 1881-1883.

 

Журнал користувався великим успіхом у читаючої публіки XIX ст. У ньому публікувалися статті,  присвячені проблемам західноєвропейської літератури, романи, повісті, оповідання зарубіжних митців слова. Видання знайомило російських читачів з творчістю таких відомих письменників, як О. Бальзак, Г. Флобер, Ж. Санд ті ін., висвітлювало події культурного життя Європи.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi